Objavljeno: četvrtak, 10.03.2011.

Djeca i mladi u alternativnoj skrbi-Upoznaj svoja prava!

Poznavanje vlastitih prava i razumijevanja njihovih značenja nužno je za svakog pojedinca, a posebice za djecu kako bi sretno i bezbrižno odrastala u svijetu odraslih. Koliko je važno da djeca i mladi otvoreno izražavaju svoje mišljenje te da preuzmu aktivnu ulogu u vlastitoj skrbi potvrđeno je danas na promociji brošure „Djeca i mladi u alternativnoj skrbi“ održanoj u prostoru Tribine grada Zagreba u organizaciji SOS Dječjeg sela Hrvatska i Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece.


Priopćenje za javnost


Djeca i mladi u alternativnoj skrbi
Upoznaj svoja prava!


Zagreb, 10. ožujka 2011.- Poznavanje vlastitih prava i razumijevanja njihovih značenja nužno je za svakog pojedinca, a posebice za djecu kako bi sretno i bezbrižno odrastala u svijetu odraslih. Koliko je važno da djeca i mladi otvoreno izražavaju svoje mišljenje te da preuzmu aktivnu ulogu u vlastitoj skrbi potvrđeno je danas na promociji brošure „Djeca i mladi u alternativnoj skrbi“ održanoj u prostoru Tribine grada Zagreba u organizaciji SOS Dječjeg sela Hrvatska i Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece.

Brošura „Djeca i mladi u alternativnoj skrbi“ rad je Vijeća Europe koju je za Hrvatsku prevelo i izdalo SOS Dječje selo Hrvatska. Brošura je prilagođena djeci i mladima s ciljem boljeg razumijevanja njihovih prava u alternativnoj skrbi, a financijskom potporom grada Zagreba tiskano je 10 primjeraka brošure na Braillovom pismu te 500 primjeraka audio zapisa na CD-u za djecu i mlade s poteškoćama vida.

Brošura je namijenjena svima koji su izdvojeni iz svojih bioloških obitelji i smješteni u neke od oblika alternativne skrbi. Svrha je pomoći djeci i mladima da steknu bolji uvid u način na koji funkcionira alternativna skrb, u prava koja imaju kao mlade osoba u alternativnoj skrbi kao i u to poštuju li se ta prava.

„Poznavanje vlastitih prava neophodno je u preuzimanju aktivne uloge u društvu.Djeca i mladi imaju svoja prava, ali s njima moraju biti i upoznati kako bi znali što zaslužuju te kako njihova dobrobit ne bi bila dovedena u pitanje, a ova brošura izdana je upravo u cilju promicanja njihovih prava.“; izjavila je gđa. Višnja Tuškan-Krupić, nacionalna direktorica SOS Dječjeg sela Hrvatska.

U brošuri se navode i neki konkretni primjeri problema koji se pojavljuju tijekom procesa pružanja skrbi, što bi trebalo pomoći u donošenju odluka i poboljšavanju komunikacije sa pružateljima skrbi i socijalnim radnicima. Sadržaj obuhvaća i prikaz konkretnih primjera problema koji se javljaju tijekom procesa skrbi kao i smjernice što može pomoći djeci i mladima u donošenju odluka vezano za poboljšavanje komunikacije s pružateljima skrbi i drugim stručnjacima iz sustava socijalne skrbi (socijalnim radnicima i dr.).

Promociji brošure prisustvovale su i Predsjednica udruge Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece gđa. Eva Husak Bačac, Predstavnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, gđa. Marinka Bakula, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, gđa. Anka Slonjšak te Ravnateljica Uprave za socijalnu skrb pri MZSS, gđa. Tatjana Katkić-Stanić, a samu brošuru predstavila je Andreja Rosandić, zagovarateljica dječjih prava SOS Dječjeg sela Hrvatska.

SOS Dječje selo Hrvatska je nevladina i nestranačka organizacija orijentirana na djecu koja pruža direktne usluge u sektoru skrbi, izobrazbe i zdravstvene zaštite djece kojima prijeti gubitak roditeljske skrbi ili su ju već izgubila. Organizacija također radi na stručnom osposobljavanju pružatelja skrbi, obitelji i zajednica iz kojih djeca dolaze radi osiguravanja adekvatne skrbi. SOS Dječje selo ujedno zagovara prava djece bez roditeljske skrbi. Ta organizacija, utemeljena 1949. godine, djeluje u 130 zemalja u duhu Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece prva je mreža udruga udomitelja djece u Hrvatskoj, neformalno utemeljena 2005. godine te službeno osnovana u srpnju 2008. godine, a usmjerena je na poticanje i pružanje podrške razvoju i praksi kvalitetnog udomiteljstva djece u Hrvatskoj. Forum djeluje putem uspostavljanja mreže podrške, edukacija, aktivnosti zagovaranja, pružanja informacija, povezivanja i suradnje s udrugama udomitelja, udomiteljima, djecom i mladima te posredno i s drugim osobama, institucijama i organizacijama na području skrbi za djecu i mlade.


Kontakti za medije:
Branka Mihaljinec, branka.sos@zg.t-com.hr, 098/291-944
 

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 25.05.2020.

SOS Dječje selo Ladimirevci obilježilo svoj 23. rođendan

Činilo se da će ovaj rođendan, osim bez prijatelja, proći i bez proslave. Ali,Lada i Miro, stanovnici Dječjeg sela koji se pojavljuju u posebnim prigodama, došli su na genijalnu ideju...

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
petak, 15.05.2020.

Sretan vam Međunarodni dan obitelji

U SOS Dječjem selu Hrvatska stvaramo obitelj za djecu bez roditeljske skrbi i pomažemo im oblikovati budućnost jer smatramo da svako dijete zaslužuje odrastati u brižnom domu.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
petak, 15.05.2020.

Prepoznajte plemenitost ‘ulaganja’ kriptovaluta u naše mališane

Od 2019. godine sretno djetinjstvo možete podržati i kriptovalutama. Uložite vaše bitcoine u budućnost djece u SOS Dječjim selima!

Saznajte više