Objavljeno: srijeda, 28.11.2012.

Sudjelovali smo na konferenciji "Politika prema djeci: Europska unija, Vijeće Europe, Hrvatska"

Krešimir Makvić, zagovaratelj dječjih prava SOS Dječjeg Sela Hrvatska, kao voditelj tematske skupine Koordinacije udruga za djecu zaduženu za prava djece u sustavu socijalne skrbi, iznio je glavne izazove u poštivanju prava djece u riziku od izdvajanja i djece koja su u nekom obliku alternativne skrbi.

Pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, Pravobraniteljica za djecu, Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Koordinacija udruga za djecu zajedno organiziraju konferenciju "Politika prema djeci: Europska unija, Vijeće Europe, Hrvatska". Konferencija se održala 27. studenoga 2012., u Hrvatskome saboru, s početkom u 10 sati.

Sudionicima se na početku obratila pravobraniteljica Mila Jelavić i zamjenik predsjednika Hrvatskog sabora Nenad Stazić. O ključnim odrednicama politike prema djeci u Europskoj uniji izvijestio je šef Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj Paul Vandoren, a Igor Kolman, član izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe predstavio je novu Strategiju Vijeća Europe za prava djeteta 2012.-2015. Zatim su, o tome kako se u Hrvatskoj ostvaruju prava djece putem sustava socijalne politike, zdravlja, odgoja i obrazovanja te pravosuđa, izvijestiti pomoćnici resornih ministara, a predstavnici udruga za djecu iznijeli su viđenje ove tematike iz perspektive nevladinoga sektora.


Krešimir Makvić, zagovaratelj dječjih prava SOS Dječjeg Sela Hrvatska, kao voditelj tematske skupine Koordinacije udruga za djecu zaduženu za prava djece u sustavu socijalne skrbi, iznio je glavne izazove u poštivanju prava djece u riziku od izdvajanja i djece koja su u nekom obliku alternativne skrbi. U svojem izlaganju istaknuo je potrebu za stvaranjem koherentnog političkog okvira usmjerenog na unaprjeđenje zaštite prava djece, u skladu s UN Konvencijom o pravima djece, fakultativnim protokolima uz Konvenciju, Smjernicama UN-a za alternativnu skrb o djeci te drugim međunarodnim aktima koji se odnose na djecu. Također je istaknuo potrebu za kreiranje i primjenu standardiziranih smjernica i alata za procjenu rizika sposobnosti obitelji da skrbi o djetetu, koji će se jedinstveno primjenjivati u svim centrima za socijalnu skrb na teritoriju Republike Hrvatske, sa svrhom ujednačavanja prakse procjene te umanjivanja rizika nepotrebnog izdvajanja djece iz obitelji.

Izlaganja Krešimira Makvića i ostalih predstavnika nevladinih udruga bila su poticaj za konstruktivnu raspravu koja je uslijedila, a na kojoj nažalost nisu ostali predstavnici resornih Ministarstava.

Namjera je organizatora ovoga skupa bila potaknuti i usmjeriti pozornost javnosti na važnost kreiranja strategija i politika prema djeci, kao i mehanizama kojima će se zacrtani standardi zaštite dječjih prava doista oživotvoriti u praksi, u svakodnevnom životu djece u Hrvatskoj. Četiri najvažnija cilja, na koje ukazuje Vijeće Europe, su: uklanjanje svih oblika nasilja nad djecom, zaštita prava ranjivih skupina, olakšan pristup djece sustavima i službama za zaštitu njihovih prava te aktivno sudjelovanje (participacija) djece u društvu.
 

Novosti

Objavljeno:
srijeda, 14.08.2019.

Ljeto u SOS Dječjem selu Ladimirevci

Na istoku zemlje, u našem predivnom Selu u Ladimirevcima, djeca ljeto provode uz bogati tjedni program.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 12.08.2019.

SOS predstavnici čekaju Vas i ovih dana diljem Hrvatske

Dozvolite im da vam dočaraju svijet SOS Dječjih sela Lekenik i Ladimirevci te u sebi prepoznajte ljepotu pomaganja i učlanite se u Klub prijatelja.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
petak, 09.08.2019.

Kreativno i zabavno ljeto u SOS Dječjem selu Lekenik

Osmjesi ne silaze s lica naših mališana ovih vrućih ljetnih dana. Pročitajte i pogledajte što su mali kreativci napravili...

Saznajte više