Objavljeno: četvrtak, 19.03.2015.

Mladi iz alternativne skrbi – na marginama Garancije

Javno predstavljanje rezultata istraživanja o uključenosti mladih iz alternativne skrbi u mjere aktivne politike zapošljavanja održalo se u srijedu 18.ožujka 2015. godine u Kući Europe u Zagrebu. Istraživanje je dio projekta „Garancija za SVE mlade“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a u partnerstvu ga provode Mreža mladih Hrvatske, udruga „Igra“, SOS Dječje selo Hrvatska, Centar za mladež Zaprešić i Nacionalno vijeće mladih Austrije.

Naziv publikacije koja je jučer predstavljena u Kuće Europe u Zagrebu vrlo dobro sumira glavni zaključak i poruku poslanu s predstavljanje rezultata istraživanja o uključenosti mladih iz alternativne skrbi u mjere aktivne politike zapošljavanja, koja se trenutno provode u sklopu Garancije za mlade – mladi iz alternativne skrbi tek su marginalno obuhvaćeni Garancijom. Cilj predstavljenog istraživanja, koje je provedeno u sklopu projekta „Garancija za SVE mlade“ bio je propitati koliko su mjere aktivne politike zapošljavanja iz paketa Garancije relevantne i od koristi za uspješno zapošljavanje mladih koji dolaze iz sustava alternativne skrbi.

Predstavljanje je otvorila Mirela Travar, glavna tajnica Mreže mladih Hrvatske te istaknula nužnost da mjere kojima se potiče zapošljavanje budu fleksibilne kako bi obuhvatile što više društvenih skupina, posebice one najranjivijih. Naznačila je da se takav oblik potpore mora pružiti na način da se izbjegne dodatna stigmatizacija ranjivih skupina mladih te za kraj napomenula kako je prilikom kreiranja i implementacije ovakvih politika nužna kvalitetna i konstantna međusektorska suradnja.

Na iznimno zadovoljavajuću razinu međusektorske suradnje tijekom ovoga projekta osvrnula se ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ankica Paun Jarallah, koja se prisutnima obratila nakon Mirele Travar. Istaknula je kako je ovaj projekt odličan pokazatelj kako se može razviti suradnja između državnih institucija i nevladinih organizacija, no kako je važno da ta međusektorska suradnja i rad s djecom i mladima iz sustava alternativne skrbi započnu od njihove najranije dobi jer kada izađu iz sustava oni zapravo već postaju rizična skupina. Potom je Kristina Fleischer iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavila što podrazumijeva Garancije za mlade te upoznala sve prisutne s procesom podrške i savjetovanja korisnicima mjera u sklopu Garancije za mlade.

Nakon uvodnih izlaganja, Tanja Novosel iz Centra za mladež Zaprešić, jedna od ko-autorica istraživačkog izvještaja, predstavila je rezultate istraživanja objavljene u publikaciji „Mladi iz sustava alternativne skrbi – na marginama Garancije“. Provedeno istraživanje je kvalitativnog karaktera, a metodom polustrukturiranog intervjua ispitano je osam poslodavaca, petero mladih koji su iskoristili spomenute mjere te petero mladih koji ih nisu koristili, premda su za to imali sve formalne uvjete. Ta je skupina mladih uključena u istraživanje kako bi se dobio uvid u razloge zbog kojih se ti mladi nisu odlučili na njihovo korištenje.

Istraživanje je pokazalo da je većina ispitanih koristila uglavnom mjeru javni rad, i to prvenstveno kao mogućnost za privremeno zaposlenje i mogućnost ostvarivanja financijske sigurnosti. Međutim, iskustva korisnika pokazala su i određeni stupanj nezadovoljstva tom mjerom kao koraku ka boljoj integraciji na tržište rada te su većinski izrazili sumnju da će sudjelovanje u toj mjeri zapošljavanja imati utjecaja na njihovo uspješno pronalaženje posla u budućnosti. Kao najčešći razlog neiskorištavanje ove mjere zapošljavanja istaknuta je nedovoljna informiranost i poslodavaca i potencijalnih posloprimaca.

Na temelju ovog istraživanja zaključeno je kako mjera javni rad ne vodi boljoj i dugoročnoj integraciji osoba iz sustava alternativne skrbi u tržište rada te kako nužno treba promisliti o drugim potencijalnim mjerama, koje tim mladima osiguravaju i druge oblike potpore osim one materijalne. Također, pokazalo se da su druge mjere aktivne politike zapošljavanja koje se provode u sklopu Garancije za mlade tim mladima nedostupne, jer oni nisu u mogućnosti uključiti se u korištenje mjera koje su, primjerice, prvenstveno fokusirane na obrazovanje osobe, dok njihovo egzistencijalno pitanje i životne potrebe nisu zadovoljene u smislu da imaju sigurno mjesto boravka, stabilna primanja i neki oblik zdravstvene zaštite. Istaknuta je i potreba razvijanja programa rane intervencije te potreba za boljim umrežavanjem svih relevantnih dionika pri kreiranju javnih politika usmjerene na ovu društvenu skupinu.

Nakon prezentacije rezultata istraživanja, otvoren je panel na kojem su pored Tanje Novosel i Kristine Fleischer sudjelovali i Branka Sladović-Franz (Pravni fakultet u Zagrebu), Štefica Karačić (Centar za starije i nemoćne Centar) te Fran Huđek (odgajatelj u stambenoj zajednici centra za odgoj Dugave). Branka Sladović-Franz se osvrnula na rezultate istraživanja te upozorila na određene zabrinjavajuće podatke koji su vidljivi iz istraživanja. Pored problema spolne neujednačenosti korisnika mjere, spomenula je i strukturni problem nepovezanosti između strukovnog obrazovanja i potreba na tržištu rada. Štefica Karačić ponovno je naglasila određene propuste do kojih dolazi zbog nedovoljne koordinacije i suradnje među različitim sustavima koje je potrebno povezati kako bi se za mlade iz alternativne skrbi osigurali bolji uvjeti za vrijeme boravka u skrbi kao i nakon izlaska iz nje, dok je Fran Huđek prisutne upoznao s prilikama i izazovima s kojima se susreću radnici u institucijama u sferi alternativne skrbi te na koji način pripremaju mlade za tranziciju iz sustava alternativne skrbi. Raspravu je moderirao, sumirao te zaključio Krešimir Makvić iz SOS Dječjeg sela Hrvatska.

Istraživanje čiji su rezultati predstavljeni, izvedeno je u sklopu projekta „Garancija za SVE mlade“, koji zajednički provode Mreža mladih Hrvatske, SOS Dječje selo Hrvatska, udruga Igra, Centar za mladež Zaprešić te Nacionalno vijeće mladih Austrije. Publikacija u kojoj su rezultati objavljeni uskoro će biti dostupna i u pdf formatu na web stranicama svih projektnih partnera.
 

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 03.02.2020.

Uvijek nasmiješeni – SOS predstavnici

I ovog vas tjedna, SOS predstavnici očekuju na lokacijama u Zagrebu, Zaprešiću, Splitu i Osijeku!

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
četvrtak, 30.01.2020.

Nastavak planinarske sezone

Planinari iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci zajedno s prijateljima iz PD Zanatlija Osijek planinareći su uživali u predivnom zimskom okolišu! Ali i učili pružanje prve pomoći.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 27.01.2020.

Preko 47.000 kn donacija putem Keks pay aplikacije

Hvala svima koji su donacijom uljepšali odrastanje djece u SOS dječjim selima! Aplikacijom možete i dalje donirati, a mogu ju koristiti svi, bez obzira u kojoj banci imaju otvoren račun.

Saznajte više