Objavljeno: utorak, 29.10.2019.

Proslavili smo 70 godina rada SOS Dječjih sela u svijetu

Organizacijom konferencije 'Prepoznaj, brini, ponosi se!' - o djeci u sustavu alternativne skrbi, obilježili smo 70. godišnjicu naše krovne međunarodne organizacije SOS Children`s Villages International.

2019. godina nam je puna vrlo važnih godišnjica! Pored nama najvažnije, kojom odajemo priznanje za sav trud, rad i napore diljem svijeta još od davne 1949. godine i početnih ideja utemeljitelja SOS Children`s Villages International Hermanna Gmainera, na konferenciji u Muzeju suvremene umjetnosti obilježili smo i 30 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djece te 10 godina Smjernica Ujedinjenih naroda za alternativnu skrb o djeci.

'Pored obilježavanja nama vrlo važnih godišnjica, konferencijom želimo poslati snažnu poruku da, iako smo i u današnje vrijeme svjedoci da djeca koja su zanemarena, napuštena, zlostavljana, žive u siromaštvu ili bez roditelja vrlo često prolaze neprimijećeno, mi možemo i moramo to promijeniti, a svatko u tome može pomoći. Prvi korak je prepoznati da je Marija, Marko ili Ivan, zanemareno, napušteno, zlostavljano ili dijete bez roditelja, a potom osigurati potrebnu brigu, skrb i zaštitu za svako dijete, neovisno o tome živi li dijete u roditeljskoj ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi.', rekla je Predsjednica Udruge SOS, Mariza Katavić.

Naglasak konferencije bio je na djeci i mladima u sustavu alternativne skrbi, a stručnjaci iz tog područja bavit će se analiziranjem postojećeg stanja i dobrih praksi. Trenutno, postoji nesrazmjer između proklamiranih javnih politika te socijalnih usluga usmjerenih ka skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Moramo činiti puno više na području prevencije nepotrebnih izdvajanja djece iz obitelji te zaštite djece od prijetnji svih vrsta.


Krovna međunarodna organizacija SOS Children`s Villages International u proteklih 70 godina rada i putem SOS Dječjih sela u 136 država, pružila je ljubav, sigurnost, podršku i skrb gotovo četiri milijuna djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi diljem svijeta. Provedena Studija o postignutim utjecajima pokazala je da čak 90% djece koja su bila u skrbi pružaju adekvatnu skrb vlastitoj djeci i time zatvaraju krug izdvajanja i napuštanja djece. 60% ih živi samostalnim i dobrim životom zahvaljujući razvoju znanja i vještina, a 90% uspješno osigurava osnovne životne potrebe. 80% djece živi sretnim životima, u socijalnom i emocionalnom blagostanju te u sigurnosti od diskriminacije i drugih prijetnji, zahvaljujući skrbi SOS Dječjih sela.


Konvenciju o pravima djeteta, Generalna skupština UN-a usvojila je prije točno 30 godina, a Smjernice za alternativnu skrb o djeci, usvojene su od Opće skupštine UN-a prije 10 godina. Primjenom odredbi Konvencije i Smjernica u svakodnevnom radu, SOS Dječje selo Hrvatska već 27 godina pruža obiteljski tip skrbi djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te nastoji našu zajednicu učiniti boljim mjestom za djecu. Ove godišnjice novi su zamah da pojačamo napore u području brige o djeci i da obnovimo opredjeljenje za zaštitu i promicanje svih njihovih ljudskih prava.
 

Novosti

Objavljeno:
srijeda, 23.09.2020.

Koje je vaše sigurno mjesto?

Udruga SOS Dječje selo Hrvatska održala je Nacionalnu kick-off konferenciju u okviru europskog projekta (REC) ‘Sigurna mjesta i nesmetan razvoj djece – integriranje praksi temeljenih na znanjima o traumi u sustav alternativne skrbi’.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
četvrtak, 17.09.2020.

Naša Kika kao kuma izložbe

Čini se da ovih dana nema osobe koja ne bi željela, barem nakratko, biti u društvu naše Kristine Ivanuš. Mlada, uspješna, dobitnica Hermann Gmeiner nagrade ovoga puta uljepšala je otvaranje pokretne izložbe 'Blago Jadranskog podmorja'.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
utorak, 08.09.2020.

Uz čvrsti zagrljaj SOS mame hrabro u avanturu života

Kako to već biva s početkom rujna dolaze nam novi počeci. Tako se ove godine od SOS Dječjeg sela Lekenik oprostilo sedam osmaša.

Saznajte više