Što radimo?

Projekt "Pomažemo djeci i obiteljima vratiti siguran dom"

Uočavajući i shvaćajući specifične potrebe i probleme, SOS Dječje selo Ladimirevci započelo je projekt osiguranja psihosocijalne podrške djeci i njihovim obiteljima na poplavljenu području istočne Hrvatske. Cilj projekta "Pomažemo djeci i obiteljima vratiti siguran dom" jest pružiti pomoć i podršku djeci i odraslima s poplavljenog područja kako bi što lakše prebrodili vrijeme do potpune normalizacije života i povratka svojim domovima, školama, vrtićima, igralištima. Prva faza projekta započela je 16. lipnja 2014. radom mobilnog tima koji su činile dvije psihologinje, a danas u sklopu projekta djeluju tri tima sa 6 članica - 5 psihologinja i 1 socijalne radnice - a 1 osoba je zadužena za administraciju u vezi s projektom. Timovi imaju po dva člana koji su raspoređeni na 7 lokacija: Drenovci, Posavski Podgajci, Đurići, Račinovci, Rajevo Selo, Gunja i Strošinci.

Mobilni tim 1 koji čine dvije psihologinje, djeluje na području Strošinaca, Đurića, Posavskih Podgajaca, Drenovaca i Gunje. U Strošincima i Đurićima održavaju se dva puta tjedno psihološko-edukativne radionice. Radionice su organizirane u dvije grupe: prvu grupu čine djeca od 1. do 4. razreda, a drugu djeca od 5. do 8. razreda. Osim sudjelovanja na radionicama, djeci se omogućuje vrijeme za individualan rad (pomoć u učenju). Za vrijeme održavanja radionica djeca uče i usvajaju komunikacijske vještine, pozitivnu sliku o sebi te izgrađuju samopoštovanje. S djecom se u okviru radionica obrađuju i teme vezane za motivaciju, donošenje odluka, rješavanje problema te postavljanje ciljeva kako bi stekla i usavršila vještine koje će im koristiti u stvarnom životu. U Posavskim Podgajcima i Drenovcima provode se radionice na satima razrednog odgoja, obrađujući teme iz zdravstvenoga i građanskog odgoja.

Mobilni tim 2 čine dvije psihologinje, koje rade u Gunji i Račinovcima. Stručni tim radi u osnovnim školama, ambulantama, te u domovima pojedinaca i obitelji. U Račinovcima se u OŠ "Ivan Filipović" za djecu od 1. do 4. razreda vodi poludnevni boravak, a za djecu od 5. do 8. razreda radionice dva puta tjedno. U produženu boravku djeca imaju strukturirano provođenje slobodnog vremena (kroz psihološke, edukativne i zabavne aktivnosti), a u suradnji s Crvenim križom Županja, osiguran im je i topli obrok. Također je djeci pružena podrška u pisanju domaće zadaće kao i pomoć u učenju, ako je potrebna. U OŠ "Antuna i Stjepana Radića" u Gunji radionice se održavaju na satima razrednika, za djecu od 1. do 8. razreda. U suradnji s razrednicima odabiru se teme, od onih iz područja građanskoga i zdravstvenog odgoja pa do socijalnog i emocionalnoga funkcioniranja kao i mentalnog zdravlja.

Mobilni tim 3 u Rajevu Selu vodi poludnevni boravak za djecu nakon nastave. Aktivnosti obuhvaćene poludnevnim boravkom su pisanje zadaće, edukativne, psihološke i kreativne radionice. U sklopu edukativnih radionica s djecom se provode aktivnosti usmjerene na zdravstveni i građanski odgoj te se kroz zabavan i djeci prilagođen sadržaj potiče razvoj pažnje i koncentracije te bonton. Primjer radionice kojom se potiče usvajanje pravila bontona je radionica "4 čarobne riječi" kojoj je cilj naučiti i poticati korištenje riječi molim, hvala, izvoli i oprosti. Zajedno s djecom se putem rasprave i uživljavanja u uloge prikazuju primjeri iz svakodnevnog života kako bi djeca i u stvarnim situacijama prepoznala i upotrebljavala primjere naučene pozitivne komunikacije. Nakon radionica, provodi se pomoć u učenju za učenike kojima je to potrebno. U Gunji se za vrijeme sata razrednika provode radionice po izboru razrednika.

Osim radionica, članice mobilnog tima pružaju i usluge savjetovanja u navedenim mjestima. Savjetovališta su smještena u zdravstvenim ambulantama dok je u Gunji organiziran i terenski rad (odlasci u kontejnersko naselje te kućni posjeti obiteljima). Planirano je uskoro početi i s provođenjem radionica s roditeljima u Gunji.

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 19.11.2018.

Projekt stručne pomoći logopeda kao primjer dobre prakse

Na poziv 'Rotary Districta 1913 Croatia' direktor SOS Dječjeg sela Ladimirevci, Zoran Relić i logopedinja Anja Kantor sudjelovali su na Distriktnom seminaru o Rotary Zakladi u Varaždinu.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
utorak, 13.11.2018.

Naši mališani u društvu Modrića, Rakitića, Subašića, Vrsaljka… koje veselje!

Naši su mališani iz SOS Dječjih sela doživjeli susret koji će pamtiti do kraja života. Imali su čast prisustvovati uručenju odličja našim srebrnim nogometašima na Pantovčaku.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 12.11.2018.

Bajkovitih 24 sata na Lekenički način

Uspješno je završeno još jedno Milenijsko čitanje bajki. Desetu godinu za redom, održava se ova sjajna manifestacija u kojoj se 24 sata, u SOS Društvenom centru Hermann Gmeiner, neprekidno čitaju bajke.

Saznajte više