Zagovaranje dječjih prava

Zagovarački projekti SOS-a - Garancija za SVE mlade

Razdoblje provedbe: 10.2. 2014. - 10.8.2015.
Ukupna vrijednost projekta: 119.763,39 €
EU udio u financiranju projekta: 99.990,45 €
Nositelj projekta: Mreža mladih Hrvatske
Partneri: Centar za mladež Zaprešić, Nacionalno vijeće mladih Austrije, SOS Dječje selo Hrvatska, Udruga Igra

"Garancija za SVE mlade" je projekt osmišljen na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s mladima iz alternativne skrbi, kao i dubinskog promišljanja trenutnog socioekonomskog položaja svih mladih u Hrvatskoj, a posebno onih iz sustava alternativne skrbi, kao skupine u povećanom riziku od socijalne isključenosti. Naime, premda se iz javnih nastupa može zaključiti da donositelji odluka puno očekuju od provedbe Garancije za mlade, instrumenta razvijenog na EU razini kojim bi se svakoj mladoj osobi u roku od 4 mjeseca od ulaska u nezaposlenost ili neaktivnost trebala zajamčiti kvalitetna ponuda nastavka obrazovanja, pripravništva ili radnog mjesta, ishode je u ovom trenutku teško predvidjeti, posebno kad govorimo o posebno ranjivim skupinama poput mladih iz alternativne skrbi.

Iz tog su razloga nositelj projekta, Mreža mladih Hrvatske, u partnerstvu sa SOS Dječjim selom Hrvatska, Centrom za mladež Zaprešić, udrugom Igra i Nacionalnim vijećem mladih Austrije, odlučili provesti projekt kojim će pratiti i vrednovati provedbu mjera Garancije za mlade iz perspektive mladih iz sustava alternativne skrbi.

Projektom se teži ostvariti sljedeće rezultate:

  • razviti učinkovit sustav praćenja implementacije Garancije za mlade, koji poseban naglasak stavlja na mlade iz sustava alternativne skrbi
  • osnažiti kapacitete projektnih partnera iz Hrvatske za aktivno praćenje i zagovaranje javnih politika za mlade iz sustava alternativne skrbi, a posebno u području implementacije Garancije za mlade
  • osmisliti te donositeljima odluka predstaviti održive preporuke za uključenost mladih iz sustava alternativne skrbi u uspješnu provedbu Garancije za mlade

Imajući na umu ostvarenje navedenih rezultata, projektni parteri žele doprinijeti i ostvarenju višeg stupnja socijalne inkluzije mladih iz sustava socijalne skrbi, a posebno onih uključenih u mjere Garancije za mlade. Putem pažljivo osmišljenih aktivnosti, koje su većinom istraživačkog i zagovaračkog karaktera, no uključuju i aktivnosti kojima se osnažuju kapaciteti organizacija za kvalitetno zagovaračko djelovanje, partneri žele doprinijeti većoj kvaliteti života za gotovo četiri tisuće mladih iz sustava alternativne skrbi.

Aktivnosti projekta

U sklopu projekta će biti izrađen izvještaj u sjeni (na engleskom jeziku: shadow report) koji će biti predstavljen na okruglom stolu u Zagrebu te analiza međunarodnih dobrih praksi u implementaciji Garancije za mlade (s posebnim naglaskom na mlade iz alternativne skrbi). Bit će organizirana i dvodnevna međunarodna radionica razmjene iskustava u tom području te izrađena brošura u kojoj će biti predstavljeni najvažniji zaključci i preporuke izvještaja te analize međunarodnih praksi u implementaciji Garancije za mlade. Najvažniji zaključci i preporuke bit će predstavljeni i raspravljeni na najmanje 4 sjednice stručnih i savjetodavnih tijela nadležnih za mlade i pitanja zapošljavanja mladi, kao i na završnoj konferenciji na kojoj će biti predstavljeni svi rezultati i ishodi projekta.

Kontakt osoba za više informacija: Krešimir Makvić, zagovaratelj dječjih prava, kresimir.makvic@sos-dsh.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.ljudskipotencijali.hr
Europska unija
"Ulaganje u budućnost"
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Mreže mladih Hrvatske i projektnih partnera (suprijavitelja).

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 27.01.2020.

Preko 47.000 kn donacija putem Keks pay aplikacije

Hvala svima koji su donacijom uljepšali odrastanje djece u SOS dječjim selima! Aplikacijom možete i dalje donirati, a mogu ju koristiti svi, bez obzira u kojoj banci imaju otvoren račun.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
petak, 17.01.2020.

Proglašen pobjednik nagrade Dare4Care za inovativne programe

Međunarodna krovna organizacija, SOS Children's Villages International svrstala je naš Program pripreme za izlazak iz skrbi među tri najbolja u 2019., a pobijedio je program SOS Dječjeg sela Etiopija.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
četvrtak, 16.01.2020.

Roma support – mobilni tim za podršku obiteljima

Ojačali smo napore prema prevenciji izdvajanja djece i podršci obiteljima u riziku i kroz novi projekt na području Čakovca.

Saznajte više