Zagovaranje dječjih prava

Zagovarački projekti SOS-a - Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi

Europska inicijativa za jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi

Priručnik - Ostvarivanje dječjih prava Nacionalne preporuke

Uvod – Osiguranje dječjih prava

Jedna od spomenutih tema za vrijeme nacionalnih i međunarodnih debata u cilju reforme sektora za brigu o djeci, ponekad zvana de-institucionalizacija, je potreba da se pazi na razvoj odnosa između stručnjaka/skrbnika i djece u procesu njihove skrbi. SOS Children's Villages International s partnerima u 4 zemlje izradilo je noviju studiju koja otkriva važnu ulogu stručnjaka koji rade u alternativnoj skrbi na razvijanju sposobnosti, vještina i znanja djece i mladih, s ciljem poboljšavanja kvalitete života za vrijeme i poslije boravka u alternativnoj skrbi.

Naglašavajući ovaj važan aspekt procesa brige, Vijeće Europe i SOS Dječja sela pokrenula su izradu vodiča, pod nazivom Osiguranje dječjih prava - Vodič za stručne djelatnike u sustavu alternativne skrbi (PDF, 5.34 MB). Cilj vodiča je pomoći stručnjacima koji rade s djecom i mladima u alternativnoj skrbi kako bi se što više oslonili na pristup poslu temeljen na dječjim pravima. Nacionalne konzultacije koje su održane tijekom 2013. godine i uključivale su stručnjake iz sustava alternativne skrbi i mlade, pokazale su potrebu za ovakvom vrstom edukacije.

Jačanje kapaciteta za stručnjake u području alternativne skrbi

Naš sadašnji projekt “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi” nadograđuje se na vodič Osiguranje dječjih prava - Vodič za stručne djelatnike u sustavu alternativne skrbi. Cilj vodiča je osigurati poštivanje prava djece i mladih koji žive u alternativnoj skrbi, uključujući i njihov prelazak u samostalan život. Ovaj cilj bi se trebao postići edukacijom 800 stručnjaka u području alternativne skrbi kako bi lakše primijenili dječja prava u svakodnevnom poslu.

Projekt je sufinanciran od strane Europske komisije kroz program Fundamental Rights and Citizenship, te će se ostvariti kroz međunarodna i nacionalna partnerstva između SOS Kinderdorf Internationala, Vijeća Europe, Eurochilda i partnera u 8 EU zemalja: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska, Mađarska, Italija, Latvija i Rumunjska.
 

Aktivnosti Projekta

Sljedeće aktivnosti će biti provedene na nacionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se ostvario projekt:

 • Razvijanje priručnika za trening stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi
  U 2015. godini Europska stručna skupina za prava djece i skrb o djeci u kojoj sudjeluju i mladi ljudi s iskustvom života izvan obitelji osmislit će priručnik koji će se koristiti za daljnje obrazovanje na nacionalnoj razini.
 • Organizacija međunarodnog treninga
  Trening će biti organiziran u partnerstvu s Vijećem Europe u studenom 2015. godine i pružit će potrebna znanja i vještine za 27 nacionalnih trenera koji će zatim educirati stručnjake iz sustava alternativne skrbi koji rade u različitim profesionalnim, kulturalnim i nacionalnim okruženjima.
  Međunarodno i multikulturalno okruženje bit će istovremeno mjesto za učenje i mjesto za razmjenu dobrih praksi među stručnjacima.
 • Priprema i izvođenje treninga na nacionalnoj razini
  U svakoj od 8 zemalja, nacionalni upravni odbor (sastavljen od relevantnih nacionalnih dionika, kao što su uredi pravobranitelja za djecu, javni i privatni pružatelji alternativne skrbi, mladi s iskustvom života u skrbi, udruge koje pružaju socijalne usluge i fakulteti) organizirat će pet nacionalnih treninga s kojima će obuhvatiti oko 100 stručnjaka koji rade u alternativnoj skrbi. Treninzi će se organizirati u prvoj polovici 2016. godine.
 • Podizanje svijesti i promocija na nacionalnoj i međunarodnoj razini
  Nakon provedbe nacionalnih treninga, stručnjaci iz sustava alternativne skrbi i treneri pridonijet će razvoju nacionalnih i europskih preporuka koje će dati smjernice kako educirati stručnjake iz alternativne skrbi u lakšem primjenjvanju dječjih prava u svojem radu. Uložit će se poseban trud da rezultati projekta dođu do ključnih dionika na međunarodnoj i nacionalnoj razini, koji imaju odgovornost za bazično i kontinuirano jačanje kapaciteta stručnjaka iz alternativne skrbi te za evaluaciju rada stručnjaka koji rade s djecom i mladima.
  Projekt će završiti međunarodnom konferencijom u Parizu u studenom 2016. godine. Konferencija će označiti objavu europskih preporuka koje će obuhvatiti sve nacionalne preporuke, planove za održivost, primjere dobre prakse, rezultate i ključne nalaze glavnih projektnih aktivnosti.

Mladi s iskustvom života u alternativnoj skrbi uključeni su u projekt i u sve navedene aktivnosti u različitim ulogama: kao članovi nacionalnih upravnih odbora, europske stručne skupine ili kao nezavisni savjetnici na nacionalnoj razini.

Ukratko, ovaj jedinstveni projekt cilja na postizanje održivih promjena u pristupu jačanja kapaciteta stručnjaka iz alternativne skrbi, podižući njihovu svijest i vještine u primjeni dječjih prava u radu s djecom i mladima. Do kraja 2016. godine bit ćemo spremni pružiti sustavu skrbi za djecu Europski priručnik za trening stručnjaka iz alternativne skrbi, zajedno s potrebnom metodologijom. Nacionalne i europske preporuke temeljene na iskustvu više od 800 stručnjaka sa priručnikom trebale bi potaknuti donosioce odluka da postave nove standarde i na taj način podići kvalitetu života djece i mladih.

Projekt "Training of care professionals" - SOS Childrens' Villages

Kontakt osoba: Za detaljne informacije, molimo kontaktirajte voditelja projekta za Hrvatsku: Krešimir Makvić, SOS Dječje selo Hrvatska, kresimir.makvic@sos-dsh.hr

Ovaj projekt sufinanciran je od strane Europske Unije u sklopu programa: Fundamental Rights and Citizenship.

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost SOS Children’s Villages International i projektnih partnera (suprijavitelja)

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 16.09.2019.

Veselo druženje u znaku šišmiša

Djeca iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci uživala su tijekom posjete Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku gdje se održavala Noć šišmiša.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
petak, 13.09.2019.

SOS predstavnici vas čekaju na Vinkovačkim jesenima

Osim na predivnoj manifestaciji na istoku, naši nasmiješeni SOS predstavnici u narančastim majicama čekaju vas diljem Lijepe naše. Izvrsna je to prilika za sve koji žele postati prijatelji SOS Dječjeg sela Hrvatska!

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
srijeda, 11.09.2019.

Praške lastavice još jednom su nam uljepšale praznike

Naši veliki prijatelji iz Udruženja građana Lastavica iz Praga i ove, četvrte godine po redu, organizirali su i financirali sedmodnevni posjet djece iz šest SOS Dječjih sela.

Saznajte više