Zagovaranje dječjih prava

Zagovarački projekti SOS-a - Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi

Europska inicijativa za jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi

Priručnik - Ostvarivanje dječjih prava Nacionalne preporuke

Uvod – Osiguranje dječjih prava

Jedna od spomenutih tema za vrijeme nacionalnih i međunarodnih debata u cilju reforme sektora za brigu o djeci, ponekad zvana de-institucionalizacija, je potreba da se pazi na razvoj odnosa između stručnjaka/skrbnika i djece u procesu njihove skrbi. SOS Children's Villages International s partnerima u 4 zemlje izradilo je noviju studiju koja otkriva važnu ulogu stručnjaka koji rade u alternativnoj skrbi na razvijanju sposobnosti, vještina i znanja djece i mladih, s ciljem poboljšavanja kvalitete života za vrijeme i poslije boravka u alternativnoj skrbi.

Naglašavajući ovaj važan aspekt procesa brige, Vijeće Europe i SOS Dječja sela pokrenula su izradu vodiča, pod nazivom Osiguranje dječjih prava - Vodič za stručne djelatnike u sustavu alternativne skrbi (PDF, 5.34 MB). Cilj vodiča je pomoći stručnjacima koji rade s djecom i mladima u alternativnoj skrbi kako bi se što više oslonili na pristup poslu temeljen na dječjim pravima. Nacionalne konzultacije koje su održane tijekom 2013. godine i uključivale su stručnjake iz sustava alternativne skrbi i mlade, pokazale su potrebu za ovakvom vrstom edukacije.

Jačanje kapaciteta za stručnjake u području alternativne skrbi

Naš sadašnji projekt “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi” nadograđuje se na vodič Osiguranje dječjih prava - Vodič za stručne djelatnike u sustavu alternativne skrbi. Cilj vodiča je osigurati poštivanje prava djece i mladih koji žive u alternativnoj skrbi, uključujući i njihov prelazak u samostalan život. Ovaj cilj bi se trebao postići edukacijom 800 stručnjaka u području alternativne skrbi kako bi lakše primijenili dječja prava u svakodnevnom poslu.

Projekt je sufinanciran od strane Europske komisije kroz program Fundamental Rights and Citizenship, te će se ostvariti kroz međunarodna i nacionalna partnerstva između SOS Kinderdorf Internationala, Vijeća Europe, Eurochilda i partnera u 8 EU zemalja: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska, Mađarska, Italija, Latvija i Rumunjska.
 

Aktivnosti Projekta

Sljedeće aktivnosti će biti provedene na nacionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se ostvario projekt:

 • Razvijanje priručnika za trening stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi
  U 2015. godini Europska stručna skupina za prava djece i skrb o djeci u kojoj sudjeluju i mladi ljudi s iskustvom života izvan obitelji osmislit će priručnik koji će se koristiti za daljnje obrazovanje na nacionalnoj razini.
 • Organizacija međunarodnog treninga
  Trening će biti organiziran u partnerstvu s Vijećem Europe u studenom 2015. godine i pružit će potrebna znanja i vještine za 27 nacionalnih trenera koji će zatim educirati stručnjake iz sustava alternativne skrbi koji rade u različitim profesionalnim, kulturalnim i nacionalnim okruženjima.
  Međunarodno i multikulturalno okruženje bit će istovremeno mjesto za učenje i mjesto za razmjenu dobrih praksi među stručnjacima.
 • Priprema i izvođenje treninga na nacionalnoj razini
  U svakoj od 8 zemalja, nacionalni upravni odbor (sastavljen od relevantnih nacionalnih dionika, kao što su uredi pravobranitelja za djecu, javni i privatni pružatelji alternativne skrbi, mladi s iskustvom života u skrbi, udruge koje pružaju socijalne usluge i fakulteti) organizirat će pet nacionalnih treninga s kojima će obuhvatiti oko 100 stručnjaka koji rade u alternativnoj skrbi. Treninzi će se organizirati u prvoj polovici 2016. godine.
 • Podizanje svijesti i promocija na nacionalnoj i međunarodnoj razini
  Nakon provedbe nacionalnih treninga, stručnjaci iz sustava alternativne skrbi i treneri pridonijet će razvoju nacionalnih i europskih preporuka koje će dati smjernice kako educirati stručnjake iz alternativne skrbi u lakšem primjenjvanju dječjih prava u svojem radu. Uložit će se poseban trud da rezultati projekta dođu do ključnih dionika na međunarodnoj i nacionalnoj razini, koji imaju odgovornost za bazično i kontinuirano jačanje kapaciteta stručnjaka iz alternativne skrbi te za evaluaciju rada stručnjaka koji rade s djecom i mladima.
  Projekt će završiti međunarodnom konferencijom u Parizu u studenom 2016. godine. Konferencija će označiti objavu europskih preporuka koje će obuhvatiti sve nacionalne preporuke, planove za održivost, primjere dobre prakse, rezultate i ključne nalaze glavnih projektnih aktivnosti.

Mladi s iskustvom života u alternativnoj skrbi uključeni su u projekt i u sve navedene aktivnosti u različitim ulogama: kao članovi nacionalnih upravnih odbora, europske stručne skupine ili kao nezavisni savjetnici na nacionalnoj razini.

Ukratko, ovaj jedinstveni projekt cilja na postizanje održivih promjena u pristupu jačanja kapaciteta stručnjaka iz alternativne skrbi, podižući njihovu svijest i vještine u primjeni dječjih prava u radu s djecom i mladima. Do kraja 2016. godine bit ćemo spremni pružiti sustavu skrbi za djecu Europski priručnik za trening stručnjaka iz alternativne skrbi, zajedno s potrebnom metodologijom. Nacionalne i europske preporuke temeljene na iskustvu više od 800 stručnjaka sa priručnikom trebale bi potaknuti donosioce odluka da postave nove standarde i na taj način podići kvalitetu života djece i mladih.

Projekt "Training of care professionals" - SOS Childrens' Villages

Kontakt osoba: Za detaljne informacije, molimo kontaktirajte voditelja projekta za Hrvatsku: Krešimir Makvić, SOS Dječje selo Hrvatska, kresimir.makvic@sos-dsh.hr

Ovaj projekt sufinanciran je od strane Europske Unije u sklopu programa: Fundamental Rights and Citizenship.

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost SOS Children’s Villages International i projektnih partnera (suprijavitelja)

Novosti

Objavljeno:
utorak, 13.11.2018.

Naši mališani u društvu Modrića, Rakitića, Subašića, Vrsaljka… koje veselje!

Naši su mališani iz SOS Dječjih sela doživjeli susret koji će pamtiti do kraja života. Imali su čast prisustvovati uručenju odličja našim srebrnim nogometašima na Pantovčaku.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 12.11.2018.

Bajkovitih 24 sata na Lekenički način

Uspješno je završeno još jedno Milenijsko čitanje bajki. Desetu godinu za redom, održava se ova sjajna manifestacija u kojoj se 24 sata, u SOS Društvenom centru Hermann Gmeiner, neprekidno čitaju bajke.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
četvrtak, 08.11.2018.

Vrijeme je za bajke!

Jubilarno, deseto izdanje Milenijskog čitanja bajki, ove ćemo godine obilježiti u Društvenom centru 'Hermann Gmeiner' u SOS Dječjem selu Lekenik.

Saznajte više