Što radimo?

Projekt "Pomažemo djeci i obiteljima vratiti siguran dom"

Uočavajući i shvaćajući specifične potrebe i probleme, SOS Dječje selo Ladimirevci započelo je projekt osiguranja psihosocijalne podrške djeci i njihovim obiteljima na poplavljenu području istočne Hrvatske. Cilj projekta "Pomažemo djeci i obiteljima vratiti siguran dom" jest pružiti pomoć i podršku djeci i odraslima s poplavljenog područja kako bi što lakše prebrodili vrijeme do potpune normalizacije života i povratka svojim domovima, školama, vrtićima, igralištima. Prva faza projekta započela je 16. lipnja 2014. radom mobilnog tima koji su činile dvije psihologinje, a danas u sklopu projekta djeluju tri tima sa 6 članica - 5 psihologinja i 1 socijalne radnice - a 1 osoba je zadužena za administraciju u vezi s projektom. Timovi imaju po dva člana koji su raspoređeni na 7 lokacija: Drenovci, Posavski Podgajci, Đurići, Račinovci, Rajevo Selo, Gunja i Strošinci.

Mobilni tim 1 koji čine dvije psihologinje, djeluje na području Strošinaca, Đurića, Posavskih Podgajaca, Drenovaca i Gunje. U Strošincima i Đurićima održavaju se dva puta tjedno psihološko-edukativne radionice. Radionice su organizirane u dvije grupe: prvu grupu čine djeca od 1. do 4. razreda, a drugu djeca od 5. do 8. razreda. Osim sudjelovanja na radionicama, djeci se omogućuje vrijeme za individualan rad (pomoć u učenju). Za vrijeme održavanja radionica djeca uče i usvajaju komunikacijske vještine, pozitivnu sliku o sebi te izgrađuju samopoštovanje. S djecom se u okviru radionica obrađuju i teme vezane za motivaciju, donošenje odluka, rješavanje problema te postavljanje ciljeva kako bi stekla i usavršila vještine koje će im koristiti u stvarnom životu. U Posavskim Podgajcima i Drenovcima provode se radionice na satima razrednog odgoja, obrađujući teme iz zdravstvenoga i građanskog odgoja.

Mobilni tim 2 čine dvije psihologinje, koje rade u Gunji i Račinovcima. Stručni tim radi u osnovnim školama, ambulantama, te u domovima pojedinaca i obitelji. U Račinovcima se u OŠ "Ivan Filipović" za djecu od 1. do 4. razreda vodi poludnevni boravak, a za djecu od 5. do 8. razreda radionice dva puta tjedno. U produženu boravku djeca imaju strukturirano provođenje slobodnog vremena (kroz psihološke, edukativne i zabavne aktivnosti), a u suradnji s Crvenim križom Županja, osiguran im je i topli obrok. Također je djeci pružena podrška u pisanju domaće zadaće kao i pomoć u učenju, ako je potrebna. U OŠ "Antuna i Stjepana Radića" u Gunji radionice se održavaju na satima razrednika, za djecu od 1. do 8. razreda. U suradnji s razrednicima odabiru se teme, od onih iz područja građanskoga i zdravstvenog odgoja pa do socijalnog i emocionalnoga funkcioniranja kao i mentalnog zdravlja.

Mobilni tim 3 u Rajevu Selu vodi poludnevni boravak za djecu nakon nastave. Aktivnosti obuhvaćene poludnevnim boravkom su pisanje zadaće, edukativne, psihološke i kreativne radionice. U sklopu edukativnih radionica s djecom se provode aktivnosti usmjerene na zdravstveni i građanski odgoj te se kroz zabavan i djeci prilagođen sadržaj potiče razvoj pažnje i koncentracije te bonton. Primjer radionice kojom se potiče usvajanje pravila bontona je radionica "4 čarobne riječi" kojoj je cilj naučiti i poticati korištenje riječi molim, hvala, izvoli i oprosti. Zajedno s djecom se putem rasprave i uživljavanja u uloge prikazuju primjeri iz svakodnevnog života kako bi djeca i u stvarnim situacijama prepoznala i upotrebljavala primjere naučene pozitivne komunikacije. Nakon radionica, provodi se pomoć u učenju za učenike kojima je to potrebno. U Gunji se za vrijeme sata razrednika provode radionice po izboru razrednika.

Osim radionica, članice mobilnog tima pružaju i usluge savjetovanja u navedenim mjestima. Savjetovališta su smještena u zdravstvenim ambulantama dok je u Gunji organiziran i terenski rad (odlasci u kontejnersko naselje te kućni posjeti obiteljima). Planirano je uskoro početi i s provođenjem radionica s roditeljima u Gunji.

Novosti

Objavljeno:
četvrtak, 02.07.2020.

Ljeto u SOS Dječjem selu Ladimirevci

S početkom srpnja, najtoplijeg mjeseca u godini, u SOS Dječjem selu Ladimirevci službeno je započelo tradicionalno “Ljeto u Selu”!

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
utorak, 30.06.2020.

Javni poziv trenerima na projektu

Otvaramo javni poziv trenerima na projektu - "Skrb temeljena na znanjima o traumi"! Ljubazno molimo sve zainteresirane da svoj životopis i motivacijsko pismo pošalju Ljiljani Ban, asistentici na projektu, na e-mail adresu ljiljana.ban@sos-dsh.hr. Molimo Vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 15.7.2020. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 29.06.2020.

SOS predstavnici – srce na terenu

Život i rad u novoj svakodnevnici, u doba koronavirusa nikome nije lak. No naši SOS predstavnici i dalje hrabro i sa smiješkom izlaze na teren i misle na naše mališane.

Saznajte više