Zagovaranje dječjih prava

Zagovarački projekti SOS-a - Garancija za SVE mlade

Razdoblje provedbe: 10.2. 2014. - 10.8.2015.
Ukupna vrijednost projekta: 119.763,39 €
EU udio u financiranju projekta: 99.990,45 €
Nositelj projekta: Mreža mladih Hrvatske
Partneri: Centar za mladež Zaprešić, Nacionalno vijeće mladih Austrije, SOS Dječje selo Hrvatska, Udruga Igra

"Garancija za SVE mlade" je projekt osmišljen na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s mladima iz alternativne skrbi, kao i dubinskog promišljanja trenutnog socioekonomskog položaja svih mladih u Hrvatskoj, a posebno onih iz sustava alternativne skrbi, kao skupine u povećanom riziku od socijalne isključenosti. Naime, premda se iz javnih nastupa može zaključiti da donositelji odluka puno očekuju od provedbe Garancije za mlade, instrumenta razvijenog na EU razini kojim bi se svakoj mladoj osobi u roku od 4 mjeseca od ulaska u nezaposlenost ili neaktivnost trebala zajamčiti kvalitetna ponuda nastavka obrazovanja, pripravništva ili radnog mjesta, ishode je u ovom trenutku teško predvidjeti, posebno kad govorimo o posebno ranjivim skupinama poput mladih iz alternativne skrbi.

Iz tog su razloga nositelj projekta, Mreža mladih Hrvatske, u partnerstvu sa SOS Dječjim selom Hrvatska, Centrom za mladež Zaprešić, udrugom Igra i Nacionalnim vijećem mladih Austrije, odlučili provesti projekt kojim će pratiti i vrednovati provedbu mjera Garancije za mlade iz perspektive mladih iz sustava alternativne skrbi.

Projektom se teži ostvariti sljedeće rezultate:

  • razviti učinkovit sustav praćenja implementacije Garancije za mlade, koji poseban naglasak stavlja na mlade iz sustava alternativne skrbi
  • osnažiti kapacitete projektnih partnera iz Hrvatske za aktivno praćenje i zagovaranje javnih politika za mlade iz sustava alternativne skrbi, a posebno u području implementacije Garancije za mlade
  • osmisliti te donositeljima odluka predstaviti održive preporuke za uključenost mladih iz sustava alternativne skrbi u uspješnu provedbu Garancije za mlade

Imajući na umu ostvarenje navedenih rezultata, projektni parteri žele doprinijeti i ostvarenju višeg stupnja socijalne inkluzije mladih iz sustava socijalne skrbi, a posebno onih uključenih u mjere Garancije za mlade. Putem pažljivo osmišljenih aktivnosti, koje su većinom istraživačkog i zagovaračkog karaktera, no uključuju i aktivnosti kojima se osnažuju kapaciteti organizacija za kvalitetno zagovaračko djelovanje, partneri žele doprinijeti većoj kvaliteti života za gotovo četiri tisuće mladih iz sustava alternativne skrbi.

Aktivnosti projekta

U sklopu projekta će biti izrađen izvještaj u sjeni (na engleskom jeziku: shadow report) koji će biti predstavljen na okruglom stolu u Zagrebu te analiza međunarodnih dobrih praksi u implementaciji Garancije za mlade (s posebnim naglaskom na mlade iz alternativne skrbi). Bit će organizirana i dvodnevna međunarodna radionica razmjene iskustava u tom području te izrađena brošura u kojoj će biti predstavljeni najvažniji zaključci i preporuke izvještaja te analize međunarodnih praksi u implementaciji Garancije za mlade. Najvažniji zaključci i preporuke bit će predstavljeni i raspravljeni na najmanje 4 sjednice stručnih i savjetodavnih tijela nadležnih za mlade i pitanja zapošljavanja mladi, kao i na završnoj konferenciji na kojoj će biti predstavljeni svi rezultati i ishodi projekta.

Kontakt osoba za više informacija: Krešimir Makvić, zagovaratelj dječjih prava, kresimir.makvic@sos-dsh.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.ljudskipotencijali.hr
Europska unija
"Ulaganje u budućnost"
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Mreže mladih Hrvatske i projektnih partnera (suprijavitelja).

Novosti

Objavljeno:
četvrtak, 02.07.2020.

Ljeto u SOS Dječjem selu Ladimirevci

S početkom srpnja, najtoplijeg mjeseca u godini, u SOS Dječjem selu Ladimirevci službeno je započelo tradicionalno “Ljeto u Selu”!

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
utorak, 30.06.2020.

Javni poziv trenerima na projektu

Otvaramo javni poziv trenerima na projektu - "Skrb temeljena na znanjima o traumi"! Ljubazno molimo sve zainteresirane da svoj životopis i motivacijsko pismo pošalju Ljiljani Ban, asistentici na projektu, na e-mail adresu ljiljana.ban@sos-dsh.hr. Molimo Vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 15.7.2020. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 29.06.2020.

SOS predstavnici – srce na terenu

Život i rad u novoj svakodnevnici, u doba koronavirusa nikome nije lak. No naši SOS predstavnici i dalje hrabro i sa smiješkom izlaze na teren i misle na naše mališane.

Saznajte više