fbpx

U ponedjeljak, 23. svibnja 2022. u Osijeku je održan stručni skup pod nazivom ‘Interdisciplinarni pristup u radu s djecom i mladima zasnovan na znanjima o traumi’. Povodom ovog skupa bilo je obilježavbanje 25 godina djelovanja SOS Dječjeg sela Ladimirevci.

Prije 25 godina SOS Dječje selo Ladimirevci započelo je sa svojim radom. Prvi stanovnici, mališani koji nisu imali mogućnosti odrastati u biološkim obiteljima, u ovom predivnom slavonskom selu poznatom po brizi mještana, pronašli su svoj novi dom.

Od tada do danas u skrbi SOS Dječjeg sela Ladimirevci odrastalo je preko 400 djece. Uz požrtvovni rad, trud i ljubav SOS mame i ostali zaposlenici SOS Dječjeg sela rasli su zajedno s povjerenom im djecom.

‘Punih 25 godina usmjeravali smo sve naše snage prema osiguravanju uvjeta za sigurno, sretno i kvalitetno djetinjstvo i odrastanje, kao preduvjet izgradnji osobnih kapaciteta za potpunu samostalnost. Za većinu, danas mladih ljudi, možemo reći da su uspjeli u svojoj samostalnosti i da je naš sustav obiteljske skrbi bio važna snaga u tome’, rekao je direktor SOS Dječjeg sela Ladimirevci Zoran Relić u svom pozdravnom govoru, te se osvrnuo na rad s mladima.

‘Od samih početaka težili smo promišljanju i djelovanju prema zadovoljenju potreba djece i mladih kako bi izlazak iz skrbi bio u najpovoljnijem i najsigurnijem trenutku za mladu osobu. Radi toga je od izuzetnog značaja naš program polu-samostalnog života putem kojeg mladim osobama nakon završene srednje škole i punoljetnosti, te izlaska iz sustava socijalne skrbi RH, osiguravamo dodatne tri godine financijske, savjetodavne i logističke podrške, a studentima još godinu dana po završetku fakulteta’.

Na samome Skupu sudjelovali su stručnjaci koji rade s djecom i mladima u sustavu socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, te pravosudnom sustavu, a imali su prilike slušati dva predavanja: ‘Trauma i odrastanje’, doc. dr. sc. Bruna Profaca i ‘Skrb temeljena na znanjima o traumi’, Krešimir Makvić, prof. socijalni pedagog.

Nakon zanimljivih i korisnih predavanja uslijedila je panel rasprava kojom su prisutne potaknuli na razmišljanje i diskusiju kako unaprijediti naše sustave putem više edukacija o traumi, njezinim posljedicama i načinima kako pomoći djeci i mladima koji su proživjeli traumatska iskustva.

Svoj veliki doprinos u panel raspravi svojim stručnim znanjem i iskustvom dali su Gordana Daniel, direktorica razvoja nacionalnih programa u Udruzi SOS Dječje selo Hrvatska, doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinička je psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Sanja Vladović, savjetnica pravobraniteljice za djecu u Osijeku, Tea Ožegović, psihologinja u Centru za socijalnu skrb Valpovo, Davor Vinković, psiholog u SOS Dječjem selu Ladimirevci, a panel raspravu je vodila i moderirala Kristina Krulić Kuzman, psihologinja i koordinatorica mobilnog tima SOS Dječjeg sela Ladimirevci.

‘Za razumijevanje važnosti definiranja novih socijalnih usluga i redefiniranja postojećih, vjerujemo da je tema traume i rad s traumatiziranom djecom izuzetno važna tema za stručnu zajednicu te smo radi toga odlučili putem ovog Stručnog skupa aktualizirati temu, podijeliti znanje i pozvati na bolju suradnju među svim dionicima kojima je profesionalno i životno opredjeljenje rad s djecom i mladima. Vjerujemo da s kolegama iz Centara za socijalnu skrb i kolegama kod drugih pružatelja usluga dijelimo istu brigu za djecu i mlade koji se nalaze u alternativnoj skrbi i da će ta briga dovesti i do motivacije za daljnjim usavršavanjem na području rada s traumatiziranom djecom i mladima’, zaključio je direktor SOS Dječjeg sela Ladimirevci, Zoran Relić.

SOS Dječje selo Ladimirevci zahvaljuje Filozofskom fakultetu u Osijeku na ustupljenom prostoru za održavanje Stručnog skupa i Osječko-baranjskoj županiji na generalnom pokroviteljstvu Stručnog skupa. Zahvaljujemo se i izv. prof. dr. sc. Danieli Šincek sa Filozofskog fakulteta u Osijeku na odličnom vođenju i moderiranju Stručnog skupa.

Održan ‘Stručni skup’ povodom 25 godina SOS Dječjeg sela Ladimirevci
Skip to content