fbpx

POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA 

Politika privatnosti podataka odnosi se na sve radnike Udruge SOS – Dječje selo Hrvatska, na sve radnike ustanova kojih je Udruga SOS – Dječje selo Hrvatska osnivač, na sve vanjske suradnike Udruge SOS – Dječjeg sela Hrvatska te ustanova kojih je Udruga SOS – Dječje selo Hrvatska osnivač, kao i na sve osobe koje imaju neki drugi službeni ili poslovni odnos sa Udrugom SOS – Dječje selo Hrvatska odnosno sa ustanovama kojih je Udruga SOS – Dječje selo Hrvatska osnivač, a primjenjuje se na svim lokacijama na kojima Udruga SOS – Dječje selo Hrvatska odnosno ustanove kojih je Udruga SOS – Dječje selo Hrvatska osnivač djeluju. 

Radi lakšeg razumijevanja i preglednosti, u tekstu ove Politike privatnosti podataka se, a obzirom na širinu njegove primjene, umjesto pojedinačnog navođenja naziva Udruge SOS – Dječje selo Hrvatska, odnosno ustanova kojih je Udruga SOS – Dječje selo Hrvatska osnivač, kao i svih programa i projekata koje Udruga SOS – Dječje selo Hrvatska, odnosno ustanova kojoj je Udruga SOS – Dječje selo Hrvatska osnivač provodi, koristi jedinstveni termin „SOS Dječje selo“ u odgovarajućem padežu. 

Naša Politika privatnosti podataka odnosi se i na sve kandidate za posao, naše suradnike, korisnike, donatore i posjetitelje naših web stranica te predstavnike naših klijenata, a temeljena je n a odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (GDPR). 

Ovdje možete pronaći vrstu osobnih podataka koje prikupljamo, kako koristimo prikupljene informacije, s kime ih dijelimo te prava i izbor koji korisnici web portala imaju o načinu na koji koristimo podatke. Opisane su i mjere koje poduzimamo kako bi zaštitili sve prikupljene podatke te način na koji nas možete kontaktirati u vezi sa našom politikom privatnosti i zaštitom Vaših prava. 

NAČELA POLITIKE PRIVATNOSTI SOS Dječje selo privatnost shvaća ozbiljno. Naš pristup poštivanju vaše privatnosti temelji se na slijedećem: 

– Cijenimo povjerenje koje nam poklanjate dajući nam svoje osobne podatke. Vaše osobne 

podatke uvijek ćemo koristiti na način koji je pošten i dostojan Vašeg povjerenja. – Pružit ćemo vam jasne informacije o tome kako koristimo vaše osobne podatke. Prema Vama 

ćemo uvijek biti transparentni u pogledu podataka koje prikupljamo, što s njima radimo, s kime ih dijelimo i koga trebate kontaktirati ako imate bilo kakvih pitanja. – Poduzet ćemo sve razumne korake kako bismo od zlouporabe zaštitili i osigurali Vaše podatke. – Pridržavat ćemo se svih primjenjivih zakona i propisa o zaštiti podataka te ćemo surađivati s 

institucijama za zaštitu podataka. 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO 

Prikupljamo osobne podatke o Vama na različite načine, putem našeg web portala i društvenih mreža, putem prijava za zapošljavanje, osobnim kontaktima, putem telefona ili mail komunikacije, kao i u komunikaciji s našim klijentima. Podaci koje prikupljamo mogu sadržavati sljedeće osobne podatke: 

 • kontakt podaci (kao što su ime, adresa, e-mail adresa i telefonski broj), 
 • dodatne podatke o donatorima koji mogu sadržavati: OIB, datum rođenja, podatke sa osobne iskaznice ili putovnice, informacije o bankovnom računu, 
 • ostale podatke koje nam dostavite putem anketa, kontakt formulara na našem web portalu, humanitarnog telefona te društvenih mreža. 

Dodatno, ukoliko ste suradnik ili kandidat za posao, možemo skupljati sljedeće vrste osobnih podataka: 

 • prijašnja zaposlenja i obrazovanje; 
 • znanje jezika i ostalih vještina vezanih za posao; 
 • OIB, 
 • datum rođenja, 
 • spol, 
 • informacije o bankovnom računu, 
 • državljanstvo i status radnih dozvola, 
 • zdravstvene informacije, 
 • rezultate psihologijskih testova, uvjerenja o kaznenoj ili prekršajnoj kažnjavanosti, 
 • podatke o olakšicama, 
 • porezne podatke, 
 • podatke o preporukama, 
 • podatke koje su sadržane u Vašem životopisu, podatke koje nam dostavite o Vašim profesionalnim interesima i ostale podatke o Vašim kvalifikacijama za zaposlenje. 

PODACI KOJE AUTOMATSKI PRIKUPLJAMO 

Kada posjetite naš web portal, možemo automatski prikupiti određene podatke o korištenju našeg web portala i druge statističke podatke o posjeti web portalu, koji mogu biti dijeljeni sa vanjskim partnerima Google ili Facebook. 

Ove informacije se prikupljaju izravno od strane pružatelja usluga i podliježu pravilima privatnosti ili obavijesti tih usluga. U skladu s važećim zakonom SOS Dječje selo nije odgovorno za politiku privatnosti tih pružatelja usluga. 

KAKO KORISTIMO PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO 

Podatke koje prikupimo koristimo za sljedeće aktivnosti: 

 • pronalaženje radnika i eventualno ostvarivanje prava iz radno pravnih odnosa, 
 • u svrhu pravilnog evidentiranja uplata mjesečnih donacija i s tim povezane komunikacije prema donatoru 
 • obradu plaćanja, 
 • slanja informacija donatorima o našem djelovanju, novostima i događanjima, 
 • slanja uplatnica za donaciju našim dosadašnjim donatorima 
 • odgovaranje na Vaše upite, prijave i interese za suradnjom, 
 • provođenje zakonskih obveza i zahtjeva na koje smo dužni odgovoriti, poštivanje ugovornih obveza i naših pravila poslovanja. 

Osim navedenih aktivnosti, ukoliko ste suradnik ili kandidat za posao te ste se prijavili za određeno radno mjesto, podatke koje smo prikupili možemo koristi i na sljedeće načine: 

 • pružiti Vam priliku za zapošljavanje, 
 • pružiti Vam usluge s područja ljudskih resursa, uključujući i usluge administriranja poticaja za zapošljavanje, upravljanja plaćama i disciplinskim mjerama, 
 • procijeniti Vašu prikladnost kao kandidata za određeno radno mjesto te izvršiti analizu podataka, kao što su analiza kandidata za radno mjesto i analizu podatkovne baze dostupnih suradnika, 

izvršiti procjenu individualnog učinka i sposobnosti, uključujući i ocjenjivanje radnih vještina, određivanje manjka vještina, koristiti podatke kako bi spojili pojedine tražitelje posla ili radnika sa konkretnim radnim mjestima, 

 • Podatke koje prikupljamo možemo koristiti i na druge načine o kojima ćemo Vas obavijesti prije nego počnemo takve podatke prikupljati. 

Dodatno, na web portalu koristimo usluge trećih strana, kao što su Google i Facebook. Pružatelji tih usluga koriste tehnologiju kako bi nam pomogli u analizi načina korištenja našeg web portala. Podatci koje te treće strane prikupe (uključujući IP adresu) mogu biti ustupljeni trećim stranama na raspolaganje, kako bi, između ostalog, izvršili analizu korištenja Web portala. 

INFORMACIJE KOJE DIJELIMO 

Osobne podatke koje smo prikupili ne dijelimo, osim na način kako je to opisano u ovoj Politici privatnosti ili u izdvojenim obavijestima u vezi s pojedinim aktivnostima. 

Vaše osobne podatke možemo podijeliti unutar organizacije SOS Dječje selo, ako ste kandidat za posao te postoji interes za zapošljavanje osoba Vašeg profila. 

Osobne podatke donatora dijelimo isključivo sa poslovnom bankom donatora vezano za proces izvršavanja uplate donacije, te sa pružateljima usluge tiska i distribucije u svrhu redovnog izvještavanja donatora o radu SOS Dječjeg sela. 

Dodatno, Vaše osobne podatke možemo otkriti ukoliko smo na to obvezni po zakonu ili nalogu: sukladno nalogu pravosudnih tijela i kad vjerujemo da je otkrivanje podataka nužni kako bismo spriječili nastanak štete ili financijskog gubitka te u slučajevima istraživanja prijevare ili nezakonitih aktivnosti. 

VAŠA PRAVA 

Ispitanici imaju sljedeća prava: 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od SOS Dječjeg sela Hrvatska ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a SOS Dječje selo Hrvatska ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: a. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni b. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu c. ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa grupe za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka d. osobni podaci nezakonito su obrađeni e. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze 

Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od SOS Dječjeg sela Hrvatska potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl. 

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od SOS Dječjeg sela Hrvatska ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i 

davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s Udrugom. 

Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio SOS Dječjem selu Hrvatska u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika. 

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. SOS Dječje selo Hrvatska u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. 

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od SOS Dječjeg sela Hrvatska pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava. 

Nudimo Vam izbor o načinu na koji komuniciramo s Vama i kako prikupljamo osobne podatke. Kako biste promijenili Vaše postavke i informacije, tražili uklanjanje s liste primatelja e-pošte, molimo da nas kontaktirate na niže navedene adrese. Sukladno zakonu, možete zatražiti uvid u vaše osobne podatke ili zatražiti da ispravimo, izbrišemo ili blokiramo Vaše osobne podatke. 

KAKO ŠTITIMO OSOBNE PODATKE 

Održavamo administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu koja je stvorena kako bi zaštitila osobne podatke od nenamjernih, neovlaštenih i nezakonitih izmjena, otkrivanja, korištenja ili gubitaka. 

Obavijest o povredi osobnih podataka 

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše poslovanje i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince. 

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju 

 • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti; 
 • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca; 
 • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere). 

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga. 

Promjene naše politike privatnosti 

U slučaju promjena naše Politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovom web portalu i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi. 

Ova politika privatnosti na snazi je od 24. svibnja 2018. godine. 

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu 

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP). 

KONTAKTI 

Ako imate pitanja ili komentar vezano za našu Politiku privatnosti podataka u okviru SOS Dječjeg sela ili želite promijeniti podatke koje imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate na: 

SOS Dječje selo Hrvatska 

Zavrtnica 5/III 

10 000 Zagreb, Hrvatska 

tel. +385 1 46 100 66 

e-mail:  

Dječji dom SOS – Dječje selo Ladimirevci 

A.Šenoe 30 

31550 Ladimirevci, Hrvatska 

tel. +385 31 671333 

e-mail:  

Dječji dom SOS – Dječje selo Lekenik 

Ul. Hermanna Gmeinera 1 

44272 Lekenik, Hrvatska 

tel. +385 44 526550 

e-mail:  

Skip to content