fbpx
Što radimo

Pomažemo djeci i mladima u potrebi koji više ne mogu živjeti sa svojim obiteljima kao I djeci i mladima kojima prijeti gubitak roditeljske skrbi.

Posvećeni smo osiguranju najprikladnijeg oblika skrbi za svako dijete i mladu osobu u skladu s njihovim najboljim interesima i uz blisku suradnju s mjerodavnim institucijama.

Djeci i mladima u našoj skrbi pružamo topli dom i kvalitetnu skrb uz stručnu podršku.

Jačamo obitelji kako bismo spriječili napuštanje i zanemarivanje djece.

Zagovaramo prava sve djece i mladih, a uz partnere i suradnike osobito nastojimo pridonijeti razvoju i senzibilizaciji društva za omogućavanje nesmetanog razvoja i odrastanje djece i mladih u alternativnoj skrbi.

Neprekidno težimo usavršavanju i učenju iz vlastitih iskustava, kao i učenju od naše djece, mladih, suradnika i partnera.

Svojim radom želimo pridonijeti pozitivnim društvenim promjenama koje će omogućiti da djeca i mladi odrastaju u ozračju ljubavi, sigurnosti i dostojanstva.

Alternativna skrb

Djeci koja ne mogu zbog životnih i obiteljskih okolnosti odrastati u vlastitoj obitelji ili kojoj je uskraćena roditeljska briga na način koji bi bio prikladan i potreban ili u određenim situacijama sigurnosnog i visokog razvojnog rizika, nužno je osigurati zadovoljenje njihovih prava i interesa na drugomu mjestu, i to s posebnom pozornošću – potrebno je pomoći djetetu upravo osiguravanjem zamjenske (alternativne) zaštite i mjesta boravka.

 

U okviru SOS obitelji naših SOS Dječjih sela na području Lekenika i Ladimirevaca osiguravamo djeci visoko kvalitetnu alternativnu skrb obiteljskog tipa. Za mlade osobe brinemo se u okviru četiri SOS Zajednice mladih koje funkcioniraju kao male domske zajednice.

Programi jačanja obitelji

Ostanak u biološkoj obitelji u najboljem je interesu djeteta sve dok mu ona može osigurati odgovarajuću skrb.

U suradnji s lokalnom zajednicom, institucijama sustava socijalne skrbi i prosvjete te organizacijama civilnog društva radimo na jačanju ranjivih obitelji, pomažemo im da prevladaju trenutačne životne teškoće, jačamo kompetencije roditelja, pružamo podršku djeci I mladima u procesu odrastanja, školovanja i sazrijevanja, s ciljem prevencije raspada obitelji i izdvajanja djece iz obitelji.

Naše su usluge dostupne svima. Mi ne čekamo da obitelji dođu k nama.

Programe jačanja obitelji pod nazivom Brižan dom za svako dijete provode timovi naših stručnjaka na području Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije.

Zagovaranje i zaštita dječjih prava

Poštujemo i zalažemo se za prava sve djece, a posebno djece u alternativnoj skrbi jer su ona posebno ranjiva. Mi poduzimamo korake da pojačamo njihov glas i dovedemo ih u prvi plan politike i donošenja odluka, surađujemo s državom i partnerima kako bismo osigurali da djeca koja su ostala bez roditeljske skrbi ili su u riziku da je izgube, budu zaštićena, zbrinuta i osnažena te da se njihova prava poštuju.

 

Djeca i mladi imaju pravo da se njihov glas čuje o svim teškoćama s kojima se susreću tijekom odrastanja i osamostaljivanja, kako bi mogli aktivno pridonijeti oblikovanju vlastita života i sudjelovati u razvoju svojih zajednica. Potičemo i podržavamo mlade da postanu aktivni sudionici u procesima donošenja odluka.

Edukacije i projekti

Brojne usluge i programe nastojimo financirati prijavljivanjem projektnih prijedloga na europske, nacionalne ili lokalne natječaje, a jačanje kapaciteta stručnjaka uvijek je sastavni dio aktivnosti naših međunarodnih i nacionalnih projekata.

 

Veliku pažnju usmjerujemo edukaciji naših stručnjaka i suradnika koji svakodnevno rade u našim programima, ali i stručnjaka partnerskih organizacija, jer snažno vjerujemo da ulaganjem u znanja i vještine stručnih djelatnika koji se brinu o djeci i mladima pospješuje kvalitetu programa i usluga koje im pružamo.

Prijatelj djece
Skip to content