fbpx
Što je alternativna skrb?

Za djecu koja ne mogu zbog životnih i obiteljskih okolnosti odrastati u okruženju vlastite obitelji ili kojoj je uskraćena roditeljska briga na način koji bi bio prikladan i potreban ili su pak u određenim situacijama sigurnosnog i visokoga razvojnog rizika, nužno je zadovoljavanje njihovih prava i interesa osigurati na drugomu mjestu, i to s posebnom pozornošću – potrebno je pomoći djetetu upravo osiguravanjem zamjenske (alternativne) zaštite i mjesta boravka.

U okviru SOS obitelji naših SOS Dječjih sela na području Lekenika i Ladimirevaca djeci osiguravamo visoko kvalitetnu alternativnu skrb obiteljskog tipa. Za mlade osobe brinemo se u okviru četiri SOS Zajednice mladih koje funkcioniraju kao male domske zajednice.

Svako dijete zaslužuje odrasti u domu punom ljubavi.

SOS Dječja sela širom svijeta već 70 godina pružaju kvalitetnu alternativnu skrb u obiteljskom okruženju. U brizi za djecu uvijek u središte svog rada stavljamo potrebe, individualni razvoj i najbolje interese svakog djeteta.

Kada djeca izgube roditelje ili više ne mogu živjeti s njima, trebaju i imaju pravo na odgovarajuću alternativnu skrb.

Prikladna alternativna skrb znači sigurno i brižno okruženje za svako pojedino dijete da raste i postigne svoj puni potencijal.

Djecu smještamo u sustav alternativne skrbi kad je to u njihovu najboljem interesu i kad za to imamo suglasnost odgovarajućih tijela. Kao dio nacionalnog sustava skrbi o djeci imamo gotovo 30 godina iskustva u pružanju dugoročne alternativne skrbi zasnovane na modelu skrbi obiteljskog tipa – koju nazivamo SOS obiteljska skrb – ali i na drugim oblicima alternativne skrbi, kao što je program za mlade SOS Zajednica mladih koje funkcioniraju po principima male domske zajednice.

1. Skrb obiteljskog tipa

Udruga SOS Dječje selo Hrvatska osnivač je dvaju dječjih domova koja djeluju u sustavu socijalne skrbi RH – SOS Dječjeg sela Lekenik i SOS Dječjeg sela Ladimirevci – i financijski se o njima brine. U njima pružamo alternativnu skrb obiteljskog tipa za djecu i mlade bez adekvatne obiteljske skrbi. Putem svojih programskih sadržaja već dugi niz godina uspješno provodimo svoju misiju i viziju.

Temelj rada i odgojnog pristupa usluga direktne skrbi u SOS Dječjem selu Hrvatska je obiteljski koncept. U svakodnevnu životu našoj djeci želimo pružiti ljubav, sigurnost i postupno ih približiti trenutku kada će postati samostalni u društvu u kojemu žive. SOS mame, odgojitelji i svi drugi zaposlenici SOS Dječjih sela žive vrlo dinamično samo s jednim ciljem – da stvore uvjete za mirno i sretno djetinjstvo djeci te kvalitetno pripreme naše mlade za osamostaljenje. Da se to postigne, potiče se razvoj njihovih potencijala i osigurava kvalitetna priprema za njihovo odrastanje. Svjesni smo odgovornosti da kroz život u našem SOS sustavu skrbi o djeci i mladima, otvaramo vrata njihove budućnosti.

Mališani predškolske i školske dobi, trenutačno njih 169, smješteni su u 31 SOS obitelj u okviru oba SOS Dječja sela. O njima skrbe SOS mame koje im, uz osnovne potrebe, pružaju bezuvjetnu ljubav kakvu svako dijete svojim rođenjem zaslužuje. Biti SOS mama posebna je profesija s jedinstvenim dužnostima i izazovima. SOS mame su educirane i stručno osposobljene odgojiteljice koje sa svakim djetetom stvaraju emocionalno stabilan i čvrst odnos u njegujućem i sigurnu obiteljskom okruženju. Djeca koja zajedno sa SOS mamom žive u jednoj od SOS kuća čine SOS obitelj. Obiteljske veze razvijaju se na prirodan način, djevojčice i dječaci različite dobi žive zajedno kao braća i sestre, a biološka braća i sestre su u istoj SOS obitelji. Tu se djetetu pruža sigurnost, emocionalno toplo okruženje i osjećaj pripadnosti. To traje sve do trenutka kada dijete postane toliko osnaženo da može prijeći na sljedeću stepenicu odrastanja i osamostaljenja, biti uključeno u program za mlade, tj. nastaviti školovanje i život u okviru jedne od četiri SOS Zajednice mladih u kojima se kontinuitet brige nastavlja sve do završetka srednje škole, upisa na željeni fakultet ili zaposlenja.

U nastojanju da pronađemo najbolji mogući oblik alternativne skrbi za svako dijete, neprestano uvodimo inovacije i unapređujemo suradnju s SOS obiteljima, a naše iskustvo i kompetencija služe nam za iznalaženje najboljih oblika skrbi u suradnji s našim partnerima. Ako je za dijete najbolje da se vrati u svoju biološku obitelj, taj proces aktivno podržavamo i pomno pratimo.

Skrb obiteljskog tipa temelj je života i rada naših SOS obitelji i SOS Dječjim selima.
Više o radu i djelovanju naših sela možete saznati na idućim poveznicama: SOS Dječje selo Lekenik i SOS Dječje selo Ladimirevci.

2. Programi za mlade SOS Zajednica mladih

SOS Dječje selo snažno se zalaže za mlade osobe bez roditeljske skrbi i mlade u riziku od gubitka roditeljske skrbi. Mi vjerujemo da čvrsti odnosi s brižnim odraslim osobama mogu biti prekretnica u životima tih mladih ljudi. Pružanjem kvalitetnih usluga za razvoj mladih osiguravamo da mlade osobe ne budu prepuštene same sebi i da dobiju podršku za samoostvarenje, čime se u konačnici pridonosi razvoju njihovih obitelji, zajednica i društava.

Od dana kada dijete uđe u SOS Dječje selo, sva briga je usmjerena cilju da postanu samostalni, samodostatni, aktivni članovi društva i da preuzmu odgovornost za svoju životnu situaciju, zaposlenje i brigu za sve svoje potrebe. Širok spektar usluga i programa za mlade podržava ovaj proces osamostaljenja:

  1. Usluga smještaja u SOS Zajednicama mladih
  2. Program pripreme za izlazak iz skrbi
  3. Program polusamostalnog života
  4. Program praćenja
SOS Zajednica mladih

Nakon završetka osnovne škole, djeca iz SOS Dječjeg sela upisuju neku od redovitih srednjih škola, prema vlastitu izboru, a život nastavljaju u jednoj od četiri SOS Zajednice mladih.

SOS Dječjem selu Lekenik organizacijski pripadaju dvije Zajednice mladih, jedna u Zagrebu i jedna u Velikoj Gorici. SOS Dječjem selu Ladimirevci organizacijski pripadaju također dvije Zajednice mladih, obje smještene u Osijeku.

SOS Zajednice mladih obiteljske su kuće smještene u urbanim središtima gdje su mladim osobama dostupne različite srednje škole, ali i brojni drugi sadržaji koji podupiru njihov razvoj i samoostvarenje. U jednoj SOS Zajednici mladih živi do 14 mladih srednjoškolaca obaju spolova, gdje borave tri do četiri godine, ovisno o trenutku završetka srednje škole. Nakon završetka srednje škole i izlaska iz Zajednice mladih,, svoj put mogu nastaviti uključivanjem u neki od programa naknadne skrbi.

Briga u Zajednicama mladih usmjerena je na područja važna za njihov razvoj i temelji se na osposobljavanju i osnaživanju mladih u području fizičkoga, psihičkog, emocionalnog i socijalnog razvoja, razvoja vrijednosnog sustava, obrazovanja, a potom i zapošljavanja i rješavanje stambenog pitanja.

Na tom trnovitu putu odrastanja, za mlade osobe svakodnevno skrbi voditelj Zajednice mladih i odgojitelji, a koji su po struci humanističkih ili srodnih zanimanja, uz dodatnu educiranost u području razvoja mladih. Svi djelatnici koji rade s mladima preuzimaju vodeću ulogu u usmjeravanju i podržavanju razvoja mladih ljudi i služe im kao uzori, mentori i učitelji. Stručnjaci su na raspolaganju u svako doba, za savjet, podršku, utjehu ili kakvu drugu pomoć.

Osim toga, povezanost Zajednica mladih i SOS obitelji u Dječjem selu je stalna, a najveća radost svih je za vrijeme vikenda i blagdana kada se susreću braća i sestre i dijele svoja nova životna iskustva.

Program pripreme za izlazak iz skrbi

Mlade osobe bez roditeljske skrbi ili u riziku od gubitka roditeljske skrbi ubrajaju se u najranjivije skupine, naročito kada su pri kraju svog srednjoškolskog obrazovanja i kada su suočeni s nizom dvojbi i nesigurnosti te trebaju dodatnu stručnu podršku kako bi u svijet odraslih i potpunu samostalnost ušli ojačani potrebnim znanjem i vještinama te emocionalno stabilni.

Tijekom života mlade osobe u Zajednici mladih, puna pozornost stručnjaka koji se svakodnevno brinu o njima usmjerena je tom razdoblju života, i svakodnevne aktivnosti usmjerene su tom cilju. Na tom putu mladima je osigurana i dodatna podrška putem stručnog suradnika za rad s mladima na pripremi za izlazak iz skrbi. Rad stručnog suradnika temelji se na suradnji s mladim osobama tijekom završne godine srednje škole i njihova boravka u Zajednici mladih te odgojiteljem u svrhu podrške i osnaživanja mlade osobe za sljedeći korak, korak ka polusamostalnu ili samostalnu životu.

Za stručnjake:

Smjernice za stručni rad pripreme za izlazak iz skrbi mogu se pronaći u Praktičnom vodiču izrađenom kroz međunarodni projekt Priprema za izlazak iz skrbi te u Priručniku za osnaživanje mladih u procesu izlaska iz alternativne skrbi- Okvirko.

Za mlade:

Mladi u procesu pripreme za izlazak iz skrbi podršku i savjete mogu potražiti putem Facebook stranice Priprema za izlazak iz skrbi.

Program polusamostalnog života i Program praćenja

Podršku i pomoć mladima koji izlaze iz SOS Zajednica mladih nastavljamo pružati putem programa naknadne skrbi u kojima uz podršku i nadzor naših stručnjaka uspješno završavaju studij, pronalaze posao, odrađuju pripravnički staž ili one prve, najteže godine samostalnog življenja. To vrijeme mladi nastoje iskoristiti i za štednju, stjecanje novih životnih vještina ili dodatno formalno i neformalno obrazovanje.

Po izlasku iz Zajednice mladih, mladi se mogu priključiti Programu polusamostalnog života putem kojega im se pruža savjetodavna i financijska podrška. Za mlade koji su zaposleni ili u potrazi za zaposlenjem to može trajati i do tri godine nakon završetka srednje škole, a za mlade koji studiraju, do kraja studija, odnosno i do godinu dana nakon završetka studija.

Program praćenja je nastavak procesa podrške mladoj osobi u napredovanju i nakon prethodnog razdoblja, kao završni korak sada već samostalne i autonomne mlade osobe.

Samostalni život

Kruna našeg rada svakako su pojedinci koji su danas samostalne i ispunjene odrasle osobe, pune razumijevanja, ljubavi i poštovanja prema sebi i svojim bližnjima te, što je najvažnije, oni koji su zasnovali vlastite obitelji i djecu podižu u stabilnoj zajednici punoj sreće i ljubavi.

U idućim videozapisima pogledajte svjedočanstva naših mladih osoba koje su, nakon izlaska iz skrbi, pronašle način kako voditi sretan i uspješan život. Ponosimo se njima!

Prijatelj djece
Skip to content