fbpx

Pomažemo djeci i mladima u potrebi koji više ne mogu živjeti sa svojim obiteljima kao i djeci i mladima kojima prijeti gubitak roditeljske skrbi.

Posvećeni smo osiguranju najprikladnijeg oblika skrbi za svako dijete i mladu osobu u skladu s njihovim najboljim interesima i uz blisku suradnju s nadležnim institucijama.

Djeci i mladima u našoj skrbi pružamo topli dom i kvalitetnu skrb uz stručnu podršku.

Jačamo obitelji kako bismo spriječili napuštanje i zanemarivanje djece.

Zagovaramo prava sve djece i mladih, a uz partnere i suradnike naročito nastojimo pridonijeti razvoju i senzibilizaciji društva za omogućavanje nesmetanog razvoja i odrastanje djece i mladih u alternativnoj skrbi.

Neprekidno težimo usavršavanju i učenju iz vlastitih iskustava, kao i učenju od naše djece, mladih, suradnika i partnera.

Našim radom želimo pridonijeti pozitivnim društvenim promjenama koje će omogućiti da djeca i mladi odrastaju u atmosferi ljubavi, sigurnosti i dostojanstva.

SOS Dječje selo je moderan program za zaštitu i brigu o djeci i mladima, s uslugama koje se prilagođavaju različitim situacijama djece i mladih u lokalnom kontekstu.

Vjerujemo da nijedno dijete ne smije odrastati samo i da sva djeca trebaju živjeti u stabilnoj i brižnoj obitelji kao dijelu šire zajednice koja im pruža podršku.

Kada djeca odrastaju bez ljubavi i podrške roditelja ili nekog drugog stabilnog skrbnika, izložena su većem riziku diskriminacije, zanemarivanja, zlostavljanja i napuštanja. Veća je vjerojatnost da neće dobiti priliku obrazovati se, sazreti i steći životne vještine, zbog čega teže postaju aktivni članovi društva.

Djeca koja odrastaju u stabilnoj i brižnoj obitelji, u zajednici koja im pruža podršku, imaju veće izglede ostvariti svoj puni potencijal i osamostaliti se. Takva djeca razvijaju bolje životne vještine kao što su komunikacija, suradnja s drugima, rješavanje problema i postavljanje osobnih ciljeva. Razvijaju i samopouzdanje, odlučnost i sposobnost da se nose s izazovima. Uz to, ta djeca lakše stvaraju socijalne mreže koje mogu biti izvor podrške u svakodnevnom životu. I na kraju, imaju zdrave odnose s drugima, nalaze dobre poslove i mijenjaju svoju zajednicu nabolje.

 

Ključ je u kvalitetnoj skrbi!

Svako dijete ima pravo na kvalitetnu skrb. Kvalitetna skrb znači sigurno i brižno okruženje za dijete da raste i postigne svoj puni potencijal. SOS Dječje selo Hrvatska posvećeno je pružanju kvalitetne skrbi za djecu koja više ne mogu živjeti s roditeljima. Predani smo osiguravanju najviših standarda skrbi u našim SOS Dječjim selima I svim programima, a u svom radu surađujemo s nadležnim državnim tijelima i zajednicama na poboljšanju alternativnih sustava skrbi o djeci.

Skrb za djecu čini svijet boljim. To je učinak naše skrbi.

Oblici skrbi

Naša nas misija vodi da gradimo obitelji za djecu i mlade bez adekvatne roditeljske skrbi, da im pomažemo oblikovati budućnost i sudjelovati u razvoju zajednica u kojima žive. U mnogim dijelovima svijeta, tako I kod nas, politički, gospodarski I socijalni problemi uvelike ugrožavaju djecu i povećavaju rizik od raspada obitelji. Iskustvo govori da su rane intervencije često najbolji način da se ti problemi izbjegnu.

U nastojanju da pomognemo djeci koja žive I odrastaju u rizičnim I nepovoljnim okolnostima, naša organizacija kroz svoje projekte I programe nudi lepezu komplementarnih usluga koje ispunjavaju potrebe skrbi i istovremeno otklanjaju osnovne uzroke tih problema.

Naša rješenja uvijek su u skladu:

Shodno tome, naša rješenja za kvalitetnu skrb uključuju alternativnu skrb, jačanje obitelji, zagovaračke aktivnosti, edukacije i partnerstvo.

Alternativna skrb

Radimo na pružanju kvalitetne alternativne skrbi za djecu koja više ne mogu živjeti s roditeljima.

Alternativnu skrb provodimo kao skrb obiteljskog tipa i programe za mlade.

Skrb obiteljskog tipa temelj je života i rada naših SOS obitelji u SOS Dječjem selu Lekenik i SOS Dječjem selu Ladimirevci

U našim SOS Dječjim selima pružamo uslugu organiziranog stanovanja kojom osiguravamo alternativnu skrb obiteljskog tipa za djecu predškolskog I školskog uzrasta, dok u našim SOS Zajednicama mladih pružamo uslugu smještaja za mlade nakon završene osnovne škole.

Uz te dvije osnovne vrste skrbi provodimo niz aktivnosti I kreiramo sadržaje kojima našoj djeci I mladima osiguravamo kvalitetno školovanje, njegu, prehranu, razvoj socijalnih I emocionalnih vještina, higijenskih I radnih navika, potičemo razvoj njihovih potencijala kroz lepezu slobodnih kulturnih I sportskih aktivnosti. Prepoznajemo I brinemo o  potrebama djece i mladih, odnosimo se prema njima s poštovanjem, pažnjom, uvažavamo različitosti I bezuvjetno stojimo uz njih.

Svako dijete i svaka mlada osoba treba pronaći svoj, vrlo osobni put, zaliječiti rane i razviti svoje potencijale, u čemu im pomažu naše SOS obitelji SOS Dječjeg sela i SOS Zajednice mladih. Oni nude održivu zajednicu, individualnu njegu i prijeko potrebnu sigurnost doma. Ovdje djeca i mladi dobivaju podršku, mogu otkriti nove slobodne prostore, prepoznati svoje mogućnosti i tako steći potrebne životne vještine za neovisnu budućnost.

Od bezbrižnog djetinjstva u SOS obitelji, preko odrastanja u SOS Zajednicama mladih, pa do upisa na željeni fakultet ili zaposlenja – pratimo našu djecu na putu do osamostaljenja. SOS Dječje selo Hrvatska trenutno brine o ukupno 240 djece i mladih u dva SOS Dječja sela u Lekeniku i Ladimirevcima, te četiri SOS Zajednice mladih u Osijeku, Zagrebu i Velikoj Gorici.

Jačanje obitelji

Svako dijete ima pravo na život u biološkoj obitelji kada mu obitelj može osigurati odgovarajuću skrb.

No, ponekad obitelji imaju razne poteškoće i krize te im je teško adekvatno brinuti o djeci.

 

Radimo sa obiteljima i lokalnim zajednicama kako bi ojačali njihove kapacitete i stvorili okruženje u kojem svako dijete odrasta u brižnom domu te prevenirali izdvajanje djece iz obitelji.

Nedostatak stabilne i podržavajući obitelji može dovesti do višestrukih rizika za dijete što ih čini iznimno ranjivom skupinom za zlostavljanje i zanemarivanje.

SOS Dječje selo Hrvatska od 2014. godine provodi preventivni program “Brižan dom za svako dijete” I pomaže obiteljima na području Sisačko-Moslavačke i Osiječko-baranjske županije.

Zagovaranje i zaštita dječjih prava

Od vlada i lokalnih zajednica tražimo da ispune svoje obveze prema djeci bez roditelja i djeci kojoj prijeti gubitak roditeljske skrbi, pritom ih podržavajući u njihovim naporima. Taj rad se temelji na Smjernicama UN-a za alternativnu skrb o djeci i proizlazi iz okvira Konvencije UN-a o pravima djeteta. Zagovaramo poduzimanje mjera za prevenciju gubitka roditeljske skrbi. Isto tako podržavamo izradu i provedbu standarda kvalitete alternativne skrbi i zahtijevamo njihovo stalno praćenje.

U svojim zagovaračkim aktivnostima služimo se spoznajama stečenima našim radom na pružanju alternativne skrbi i jačanju obitelji.

Svim našim zagovaračkim aktivnostima osiguravamo da se čuje glas djece iz naše ciljne skupine.

SOS Dječje selo Hrvatska pomaže dugoročno, učinkovito, bezuvjetno i visoko motivirano!

Jer svako dijete ima pravo na sretno djetinjstvo!

Skip to content