fbpx
Programi jačanja obitelji

Ostanak u biološkoj obitelji u najboljem je interesu djeteta sve dok mu ona može osigurati odgovarajuću skrb.

U suradnji s lokalnom zajednicom, institucijama sustava socijalne skrbi i prosvjete te organizacijama civilnog društva radimo na jačanju ranjivih obitelji, pomažemo im da prevladaju trenutačne životne teškoće, jačamo kompetencije roditelja, pružamo podršku djeci I mladima u procesu odrastanja, školovanja I sazrijevanja, s ciljem prevencije raspada obitelji i izdvajanja djece iz obitelji.

Naše su usluge dostupne svima. Mi ne čekamo da obitelji dođu k nama.

Programe jačanja obitelji pod nazivom Brižan dom za svako dijete provode timovi naših stručnjaka na području Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije.

Svako dijete ima pravo na život u biološkoj obitelji. No, ponekad obitelji imaju različite poteškoće i krize te im je teško adekvatno se brinuti o djeci. Nedostatak stabilne i podržavajuće obitelji može dovesti do višestrukih rizika za djecu što ih čini iznimno ranjivom skupinom za zlostavljanje i zanemarivanje.

Neki od načina na koje pomažemo obiteljima su:

  • pružanje psihosocijalne podrške u njihovu domu
  • pružanje individualnog/grupnog savjetodavnog i terapijskog rada djeci u riziku
  • povećanje roditeljskih kapaciteta, znanja i vještina putem individualnih ili grupnih savjetovanja i Škole za roditelje
  • pomažemo obiteljima u kriznim situacijama podrškom u higijenskim i prehrambenim potrepštinama, odjeći, obući te u olakšavanju pristupa obrazovanju

Iznimno nam je važna suradnja s lokalnom zajednicom te sa svim partnerima radimo zajedno na izgradnji snažnog sustava podrške za ranjivu djecu i obitelji.

Preventivan program jačanja obitelji provodimo na dvije lokacije, i to kao :

  • Program jačanja obitelji Brižan dom za svako dijete u Sisačko -moslavačkoj županiji
  • Program jačanja obitelji Brižan dom za svako dijete u Osječko -baranjskoj županiji

Temeljem tih saznanja osmislili smo preventivni Program jačanja obitelji kojim:

  • pružamo inovativne izvaninstitucionalne socijalne usluge kojima nastojimo jačati kapacitete obitelji i zajednice kako bi spriječili i umanjili rizik od izdvajanja djece iz obitelji
  • aktivnosti provodimo na području posebne državne skrbi, socijalno ugroženom, ruralnom području u kojem nema razvijene mreže socijalnih usluga ili one nisu lako dostupne korisnicima
  • podižemo razinu kvalitete i dostupnost socijalnih usluga provođenjem usluga psihosocijalnog rada s djecom, mladima i obiteljima
  • u provedbi programa i pružanju socijalnih usluga surađujemo s brojnim institucijama s državne, lokalne i regionalne razine
Program jačanja obitelji u Sisačko-moslavačkoj županiji

Provodi se od 2014. godine kada je tim započeo s provedbom Programa Brižan dom za svako dijete – SOS Mobilni tim i Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, zahvaljujući potpori Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Program je nastao na temelju Studije izvedivosti SOS Dječjeg sela Hrvatska.

Cilj programa je prevencija izdvajanja djece iz bioloških obitelji i podizanje kvalitete socijalnih usluga u Sisačko -moslavačkoj županiji te u partnerstvu sa Centrima za socijalnu skrb Sisak, Petrinja, Glina, Hrvatska Kostajnica.

Osnovna aktivnost Programa je pružanje višestrukih, individualiziranih i  kontinuiranih usluga za obitelji u riziku (obiteljsko nasilje, niska razina roditeljskih vještina, rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, nezaposlenost, jedno-roditeljske i samohrane obitelji…) putem SOS Mobilnog tima i Savjetovališta za djecu, mlade i obitelji.

Od 2014.  pruženo je više od 8000 usluga za 230 obitelji u riziku

U sklopu našega preventivnog programa, osluškujući potrebe djece i obitelji s područja na kojemu djelujemo, razvijali smo dodatne sadržaje i aktivnosti, a neki od njih su:

– SOS Mobilni tim – sveobuhvatna podrška jednoroditeljskim obiteljima,

– POP-SOS Dječje selo Hrvatska

– Idem u tvoje cipele-prevencija nasilja među djecom

– #vidime-za djetinjstvo jednakih prilika

– Mobilni tim za podršku obiteljima u Međimurskoj županiji -partneri na projektu Gradskog društva Crvenog križa Čakovec

Osim na području Sisačko-moslavačke županije, Program jačanja obitelji provodi se i na području Osječko- baranjske županije. Sredinom 2014 godine nakon poplave koja je pogodila područje istočne Hrvatske aktivno smo se uključili u pružanje psiho-socijalne podrške djeci i obiteljima u osam poplavljenih sela. Pod nazivom „Pomažemo djeci i obiteljima vratiti siguran dom“ formirana su dva SOS Mobilna tima.

U kratkom videu pogledajte rezultate rada na tada poplavom pogođenim područjima Slavonije:

Danas djelujemo s manjim brojem djelatnika, ali rezultati su u vrlo  kratkom roku, vidljivi i veliki. U povratnim informacijama korisnici izražavaju zadovoljstvo suradnjom i primjećuju se pozitivni pomaci u obiteljskim odnosima, školskom uspjehu i ponašanju djece. Razvijena je kvalitetna i efikasna suradnja s CZSS Valpovo i Našice.

U okviru programa Brižan dom za svako dijete osmislili smo „Bojanku Obojanku“

Igru “Smazalica” koju mogu igrati samo djeca, djeca s odraslima, samo odrasli, djeca i njihovi pomagači, terapeuti i slično.

Priručnik za roditelje

Tim Programa jačanja obitelji čine  psihologinja, socijalne radnice, socijalne pedagoginje i volonteri. Tim je mobilan na različite načine (putujemo od Dvora, Gline, Hrvatske Kostajnice, Siska preko Lekenika i okolice, Zagreba pa sve do Čakovca). Rado se educiramo i svaki se naš član dodatno educira iz nekoga psihoterapijskog pravca (realitetne psihoterapije, Gestalt psihoterapije, Play terapije, KOG BIH Terapije) ili polazi neku od edukacija iz područja rada s obitelji i trauma. Sva znanja i iskustva rado dijelimo međusobno i s drugima.

Ako vas još više zanima naš rad, trebate savjet o tome kako implementirati Mobilne timove i/ili se želite uključiti u naše programe i projekte javite se!

Kontakt:

Tadeja Barun Hardi, koordinatorica tima za provođenje preventivnih programa

099 320 2827

Program jačanja obitelji u Osječko-baranjskoj županiji

Od 2016. godine mobilni tim SOS Dječjeg sela Ladimirevci uz financijsku potporu Osječko-baranjske županije provodi projekt pod nazivom „Brižan dom za svako dijete“.

U periodu od četiri godine  ostvarena je uspješna suradnja s Centrima za socijalnu skrb Valpovo, Našice i Donji Miholjac, koji su u svojim lokalnim zajednicama detektirali obitelji u riziku od gubitka roditeljske skrbi kojima se kontinuiranim radom mobilnog tima SOS Dječjeg sela Ladimirevci pruža psiho-socijalna podrška.

Četrdeset obitelji iz lokalne zajednice koristilo je stručnu pomoć i podršku mobilnog tima SOS Dječjeg sela Ladimirevci, a trideset i tri obitelji izašle su iz programa kao samostalne obitelji. Pored obiteljskog savjetovanja u domovima obitelji, savjetovališni rad za obitelji iz lokalne zajednice odvija se i u Dječjem selu, gdje u izdvojenom objektu djeluje Savjetovalište.

Usmjerenost stručne podrške mobilnog tima, pored obitelji iz lokalne zajednice, odnosila se i na stručne djelatnike dječjih vrtića, osnovnih škola i centara za socijalnu skrb. Posebno važna aktivnost u Programu jačanja obitelji je „Škola za roditelje“ koja se do pojave korona virusne infekcije provodila redovito i uspješno. Iako su odlasci u obitelji morali biti prekinuti uslijed mjera vezanih za COVID-19, savjetovališni rad mobilnog tima s obiteljima iz lokalne zajednice nastavio se putem telefonske podrške, kao i preko platformi koje su omogućavale virtualne sastanke.

Program jačanja obitelji temelji se na socijalnoj usluzi savjetovanja i pomaganja primarnih i/ili udomiteljski obitelji i postao je trajna aktivnost SOS Dječjeg sela Ladimirevci usmjerena prema dobrobiti djece i obitelji šire lokalne zajednice u kojoj djelujemo.

Logoritam

Program stručne pomoći logopeda započeo je 2016. godine kao projekt pod nazivom “Bolje čitam, bolje pišem i još bolje govorim”, financiran u potpunosti od strane Rotary kluba Zagreb Dora. Projekt je bio usmjeren na pružanje logopedskih usluga djeci iz lokalne zajednice jednako kao i djeci koja žive u SOS obiteljima u Dječjem selu. Zahvaljujući odličnim postignućima koje smo mjerili u napretku djece u govoru, čitanju i pisanju te povratnoj informaciji roditelja o važnosti logopedskih tretmana kao dio rane intervencije na području gdje ona ne postoji kao javna usluga, Grad Valpovo je od 2019. godine postao partner SOS Dječjem selu Ladimirevci u provedbi stručne pomoći logopeda s većinskim financiranjem te usluge. Programom stručne pomoći logopeda pod nazivom „Logoritam“ omogućena je dostupnost logopedskih usluga djeci s područja Valpovštine koja imaju poteškoća u govorno jezičnom razvoju te stručna podrška njihovim roditeljima u vidu savjetovanja i konzultacija.

U potpunosti opremljen Logopedski kabinet nalazi se u Dječjem selu i u svakom trenutku ima 30 korisnika.  Pored toga logopedska usluga pruža se i djeci predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Maza u Valpovu kao dio terenske  logopedske podrške za onu djecu i obitelji koja nemaju mogućnost dolaska u Dječje selo.

Kontakt:

Tihana Stapić, psihologinja, koordinatorica u programu jačanja obitelji na području Osječko-baranjske županije

Tel: 0993202832

Email:

Prijatelj djece
Skip to content